تأثیر ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه دوم : با در نظر داشتن ارزش ژئواکونومیک کشورهای حوزه کاسپین تأثیر فعال بنادر استان گیلان موجب پیوند راهبردی میان ایران و کشورهای حوزه کاسپین می باشد.

پس از فروپاشی شوروی سابق و حضور کشورهای استقلال یافته آسیای مرکزی و منطقه قفقاز با منابع سرشار زیرزمینی نفت و گاز این کشورها در زمره کشورهای سرمایه دار قرار داده می باشد. حضور ایران با جایگاه جغرافیایی مناسب در کرانه جنوبی دریای کاسپین بعنوان کشوری امن برای دسترسی کشورهای حوزه کاسپین به آبهای آزاد و نهایتاً بازارهای بزرگ جهانی موجب توجه و بهره گیری این کشورها به ایران قرار گرفته می باشد . بنادر شمالی کشور و در راس آنها بندرانزلی در استان گیلان به عنوان دروازه ورود این کشور تأثیر بسزایی را در ارتباط بین این کشورها و جمهوری اسلامی ایران دارد که تفاهم نامه های بسیاری بین اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان و کشورهای حوزه کاسپین منعقد شده می باشد.

انتقال نفت و گاز دریای کاسپین یکی از پر بحث ترین مسائل ده سال اخیر در جهان بوده می باشد و می توان گفت کشورهای اروپایی در قرن آینده بخش قابل توجهی از اختیارات انرژی خود را از دریای کاسپین بدست خواهد آورد . این موضوع موجب حضور بازیگران متعدد منطقه ای و فرا منطقه ای به جهت کسب منافع شده می باشد .

جمهوری اسلامی ایران با ایجاد فضای امن و ترانزیتی مناسب در کریدر بین المللی شمال-جنوب برای صادرات کالاها و نفت و گاز خود، کشورهای حاشیه کاسپین را بیش از پیش به خود وابسته نموده می باشد . این امر موجب پیوند راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حوزه کاسپین شده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    • تبیین توانمندی های ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان
    • تبیین چشم انداز ژئوپلیتیک بنادر گیلان
    • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

    • ارائه الگوی متناسب برای توسعه ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه