تأثیر ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

توپوگرافی

همانطور که در نقشه های توپوگرافی استان گیلان آمده می باشد وضع توپوگرافی زمین در این استان به گونه ای می باشد که از ارتفاعات 3080 متری درفک در رشته کوه های البرز در منطقه جنوبی استان و همچنین ارتفاعات 3050 متری شاه معلم از رشته کوه های طالش در غرب تا مناطق جلگه ای به ارتفاع 25- متری در کرانه جنوب غربی دریای کاسپین امتداد دارد. با در نظر داشتن موضوع پژوهش، منطقه مورد مطالعاتی در محدوده ی جلگه ای این استان واقع شده که دارای ارتفاعی منفی می باشد.

3-4- جمعیت و تنوع قومی

جمعیت استان گیلان در سال ۱۳۸۹ برابر 2.480.874 نفر می باشد. بعضی منابع عقیده دارند، چهار میلیون نفر گیلک در ایران زندگی می‌کنند. نرخ رشد جمعیت در گیلان به گونه پیوسته کمتر از رشد کل کشور مانده‌می باشد، میانگین رشد جمعیت استان گیلان در دوره پنج ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ با اختلاف ۰٫۶۷ درصدی نسبت به کل کشور، ۰٫۶۲ درصد بود. میانگین کل ایران، ۱٫۲۹ درصد می‌باشد. از سوی دیگر تراکم جمعیت (شمار ساکنین در کیلومتر مربع) در گیلان همیشه بالاتر از متوسط کل کشور بوده‌می باشد. این رقم در حال حاضر ۱۷۷ می باشد. بُعد خانوار در گیلان، با ۳٫۲ نفر در هر خانواده، کم‌ترین اندازه در کل کشور را داراست. میانگین کشوری ۳٫۵۵ نفر در هر خانواده‌می باشد. بیش از ۵۳ درصد مردم در روستاها زندگی می‌کنند. جمعیت متوسط روستا در گیلان همواره از متوسط کشور بالاتر بوده‌می باشد. در ۱۹۹۶ این رقم برای گیلان ۴۴۱ و برای کشور ۳۳۸ بود. در گیلان به گونه متوسط در هر ۵٫۲ کیلومتر مربع یک سکونتگاه هست که این رقم برای کل کشور ۲۴٫۲ می باشد. در حال حاضر ۳۴٫۵ درصد از جمعیت گیلان زیر ۱۵ سال و ۵۹٫۸ درصد آنان بین ۱۵ تا ۶۴ سال دارند و ۵٫۷ درصد بالای ۶۵ سال. مقایسه نسبت افراد زیر ۱۵ سال در سرشماریهای مختلف نشان می‌دهد جمعیت در حال پیر شدن می باشد و ساختار سنی اش در حال متوازن تر شدن. ساختار جنسیتی گیلان هم با نوسان نسبت مرد/زن در بازه ۱۰۲٫۵ و ۱۰۴٫۳ در برابر هر ۱۰۰ مرد متوازن می باشد. با در نظر داشتن روندهای مهاجرتی و سرشماریهای قبلی این رقمها قابل قبول اند. در ۱۹۹۶ ۵۶٫۳ درصد مردان و ۶۱ درصد زنان بالای ده سال ازدواج کرده بودند که نسبت به بیست سال قبل اندکی کاهش را نشان می‌دهد. برای بازه سی ساله ۱۹۹۱-۲۰۲۱ سه فرضیه هست. طبق فرض شدید، نرخ رشد متوسط سالانه جمعیتهای شهری و روستایی گیلان به حدود ۲٫۹۶ و ۱٫۱۶ درصد خواهد رسید. طبق دو فرضیه دیگر این نرخها کمتر خواهند بود. به نظر می‌رسد فرض دوم واقعی تر باشد و رشد جمعیت شهری به ۲٫۵ و روستایی به زیر ۱ درصد نزدیکتر باشد. در سال ۲۰۰۶ تعداد روستاهای مسکون به ۲۶۸۶ کاهش پیدا نمود زیرا که ۸ تایشان شهر شده و ۲۴۱ تایشان نامسکون شدند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

    • تبیین توانمندی های ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان
    • تبیین چشم انداز ژئوپلیتیک بنادر گیلان
    • ارائه الگوی متناسب برای توسعه ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه