تأثیر ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

چشم انداز آینده

طرح توسعه بندر انزلی در راستای حل معضلات موجود بندر و افزایش پتانسیل‌های فعالیت آن از سال‌ها قبل مورد توجه قرار گرفته می باشد. سابقه چنین مطالعاتی به سال 1353 و مطالعات ادیبی–هاریس در قالب طرح جامع بنادر ایران بر می گردد و پس از آن مطالعات مختلفی جهت شناخت نیازهای آینده بندر وتوسعه آن صورت گرفته می باشد. جدیدترین این مطالعات که از طرف مدیریت کلان سازمان بنادر و کشتیرانی و نیز مدیریت بندر انزلی مبنای اصلی توسعه آینده بندر قرار گرفته‌می باشد.

هم اکنون با ساخت  موج شکن  های شرقی و غربی  به طول 2750 متر بعنوان بزرگترین موج شکن های کشور و استحصال 40 هکتار  بارانداز  جدید گامی  موثر در راستای توسعه  و افزایش ضریب ایمنی و ظرفیت  بندر  می باشد.  با ساخت و اطاله  موج شکن مذبور ظرفیت واقعی بندر به 11 میلیون تن و ظرفیت اسمی آن به 17 میلیون  تن در سال خواهد رسید و مساحت آن به واسطه احیای اراضی و استحصال 40 هکتار زمین از دریا به 110 هکتار افزایش خواهد پیدا نمود و بر اساس این توسه این بندر از 11 پست اسکله به 24 پست اسکله که مشتمل بر اسکله های سوختی، عمومی، کانتینری، رورو، خدماتی و مسافربری مجهز خواهد گردید.

افزایش پذیرش ظرفیت کشتی ها از 7000 تن به 12 هزار تن برای کشتی های کالاهای عمومی و 20 هزار تن برای کشتی های سوختی از مهمترین مزیت های اجرای این توسعه می باشد. احیای اراضی امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در محوطه های بندری از قبیل ساخت و تعمیر کشتی ها را فراهم نموده می باشد که عاملی موثر در کارآفرینی و فعال شدن صنایع وابسته به صنعت بندری در گذر از نسل اول و دوم می باشد.

انتقال مواد سوختی از طریق خط لوله به مخازنی که در پسکرانه ها توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده می باشد و اتخاذ سیاست حمل یکسره به پسکرانه هایی مانند منطقه آزاد و انبارهای تحت کلید گمرک و ایجاد بنادر خشک و همچنین ورود راه آهن و حمل یکسره کالا به عقبه بندر و مبادی مصرف عامل موثری در کاهش زمان انتظار در بندر می باشد. بدیهی می باشد اتمام این پروژه تأثیر بسزایی را در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان گیلان اعمال نموده و ظرفیت استان را افزایش داده و به عنوان زیرساختی مهم در راستای نیل به اهداف کریدور شمال-جنوب به شمار می رود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    • تبیین توانمندی های ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان
    • تبیین چشم انداز ژئوپلیتیک بنادر گیلان
    • ارائه الگوی متناسب برای توسعه ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه