عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

با شروع هزاره سوم، جهان در حال نظاره اوج گیری دو جریان متضاد می باشد : ملی گرایی و جهانی شدن (اکونومسیت، 1999 ). در حالیکه در عصر شدت گرفتن هوشیاری جهانی، لزومی به صحبت  درمورد ملی گرایی احساس نمی گردد، اما ملی گرایی در کشورهای مختلفی در حال افزایش می باشد و بصورت یکی از چالش هایی تبدیل شده می باشد که جهانی شدن با آن مواجه می باشد (اسمیت، 1992 ). در کوشش جهت برطرف کردن تناقض تجدید حیات ملی گرایی در عصر جهانی شدن اقتصاد، اسمیت ( 1995) اظهار می نماید، دولت های ملی[1] به عنوان موضوع مورد علاقه در جهان مدرن باقی مانده اند. زیرا یک حافظه ملی محور اصلی هویت می باشد . در واقع نیاز به هویت مستقل می باشد که سبب بروز احساسات ملی گرایانه می گردد. در واکنش به احساس ناامنی در برابر جهانی شدن، علاقه به دولت – ملت ها در حال افزایش می باشد . این موضوع می تواند توضیحی در اظهار علت شکست جهانی شدن در تضعیف ملی گرایی در بعد اقتصادی، یعنی ملی گرایی اقتصادی باشد (نایار،  1997 ).

ملی گرایی اقتصادی مفهومی می باشد که با دو بعد مرتبط می باشد. بعد اول سیاست های دولتی (برای مثال، طرفداری گرایی و محدود کردن سرمایه گذاری خارجی) و بعد دوم رفتارهای جمعی و فردی می باشد که سیاست های دولتی مداخله کمتری در آن دارند. بعبارت دیگر محدودیت های اعمال شده قانونی، تنها موانع تجاری نیستند؛ بلکه خواسته مصرف کنندگان هم می تواند محدودیت هایی را تحمیل نماید. هرچند علت های متفاوتی مانند ارزان بودن، با کیفت بودن، در دسترس بودن و یا ترس از عدم دریافت ساده خدمات پس از فروش و قطعات یدکی کالاهای وارداتی، جهت ترجیح محصولات تولید داخل ممکن می باشد وجود داشته باشد، اما ترجیح مصرف کالاهای داخلی ممکن می باشد بیشتر ناشی از گرایشات ملی گرایانه آنان باشد.

در پژوهش حاضر که به مطالعه ترجیح مصرف کالاهای داخلی به دلیل گرایشات ملی گرایانه مصرف کنندگان، در سطح رفتار فردی آنان و بویژه از جنبه اجتماعی– روانشناختی[2]  می پردازد، قبل مورد توجه قرار گیرد. « ملی گرایی » بایستی مفهوم کلی تر ،« ملی گرایی مصرفی » از پرداختن به موضوع یک حوزه تخصصی و زیر مجموعه از « ملی گرایی مصرفی » این به آن دلیل می باشد که ، مفهوم و نیز « ملی گرایی مصرفی » می باشد. همچنین مطالعاتی که در مورد عوامل تأثیرگذار بر « ملی گرایی » مطالعات تطبیقی بین المللی، همگی از ادبیات ملی گرایی و مفاهیم مرتبط با آن، بهره گیری نموده اند.

ملی گرایی یکی از مهمترین پدیده های سیاسی در تاریخ جهان می باشد. این پدیده که در قرن لقب گرفته بود ، دو چهره متضاد را از خود نشان داده می باشد : آن گاه که « بمب سیاسی قرن » بیستم ناسیونالیسم به صورت خط مشی رسمی دولتها درمی آید و موجب نفاق و جنگ بین ملتها می گردد، مرامی منفور، و هنگامی که وسیله وحدت و رهایی ملتها از اسارت و استعمار می گردد، مرامی مطلوب خوانده شده می باشد.

واقعیت این می باشد که هر ملتی با پایتخت، مجلس ملی، پول ملی، سرود ملی، پرچم ملی، برپایی جشنواره ها، اعیاد و تعطیلات ملی، جشن های یادبود برای کشته شدگان در جنگ، رژه های نظامی و سوگند های ملی و همچنین تأسیس دانشگاه های ملی، موزه ها و کتابخانه های ملی، بناهای یادبود ملی و یادمان های جنگ، کوشش در ابراز هویت ملی خویش دارد و فقدان چنین نماد هایی را نشانه ضعف ملی می دانند. چندان اهمیتی ندارد که تفاوت های میان بسیاری از پرچم ها کم به نظر می رسد و حتی اشعار و سرودهای ملی مضامین محدود و مشابهی را اظهار می کنند. آن چیز که مهم می باشد تأثیر و نفوذ معانی ای می باشد که توسط چنین نشانه هایی به ذهن اعضای ملت تداعی شده و باعث همگرایی بیشتر آنان و فرق با سایر ملل می گردد.

[1] -Native States

[2] -Socio – Psychological

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • هدف اصلی

شناسایی ارتباط بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهدید ادراک شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

1-5- سئوال های پژوهش

  • سئوال اصلی پژوهش

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

  • سئوال های فرعی پژوهش

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان  با فرمت ورد