عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

– سطح آسیب پذیری نام های تجاری خارجی از ملی گرایی مصرفی

همانگونه که اظهار گردید، در جریان جنبش های ملی گرایی مصرفی، در میان نام های تجاری که همگی از یک کشور هستند، بعضی از نام های تجاری بیش از سایر نامهای تجاری در کانون حساسیت مصرف کنندگان ملی گرای کشور میزبان قرار گرفته و پس ضربه بیشتری از این بابت متحمل می گردند. اگر چه بطور دقیق نمی توان شاخصی را برای تعیین اندازه آسیب پذیری محصولات شرکت های خارجی در سایر کشورها ارایه نمود، اما بعضی از ویژگی های شرکت ها و نام های تجاری در حساسیت پذیری از مخالفت های ملی گرایی مصرفی موثر می باشند. جهت ابراز واکنش های ملی گرایی مصرفی نسبت به محصولات خارجی، وجود دو عامل اساسی لازم است :

  1. وجود بنیان های ملی گرایی مصرفی[1] در میان مصرف کنندگان
  2. شرکت های مستعد واکنش پذیری[2]

بطور کلی چهار ویژگی بنیادی شرکت ها و یا نام های تجاری بین المللی که بر اندازه تأثیر پذیری

آنها از تهاجمات ملی گرایانه تأثیر دارد عبارتند از :

الف- تعلق ملی[3]  : درجه ای که یک نام تجاری محصول خارجی، نماد هویت یک کشور و مرتبط با نمادها و ارزش های آن کشور می باشد، عنصر مهمی در تهیج تمایلات ملی گرایانه مصرف کنندگان در بازارهای خارجی می باشد. اندازه ارتباط محصول خارجی با هویت، نمادها و ارزش های کشور خارجی براحتی قابل سنجش نمی باشد اما چنین ادراکاتی را می توان در سه سطح کلی مورد توجه قرار داد:

  1. ادارک کلی مصرف کنندگان از خارجی بودن محصول : در مواردی داخلی و یا خارجی بودن محصول براحتی قابل شناسایی نمی باشد. بخصوص در مورد محصولاتی که مراحل مختلف تولید آنها ممکن می باشد در بیش از یک کشور انجام گردد. در ملی گرایی مصرفی که عدم پذیرش کلی محصولات خارجی هست، اساسی ترین سطح آگاهی تعلق ملی، غیر داخلی بودن محصول می باشد و همین سطح اطلاعات برای تحریک ملی گرایی مصرفی کافی می باشد.
  2. اندازه وضوح تعلق محصول خارجی به یک کشور خاص و ادراک آن توسط مصرف کننده :

موارد بسیاری مانع از تشخیص آسان هویت اصلی محصول خارجی می گردد. بسیاری از شرکتهای چندملیتی از نام های تجاری متفاوتی برای شرکت و یا محصول خود بهره گیری می کنند. بعنوان مثال (اولترا[4]  و مارلبورو[5]، سونی[6] و کلمبیا پیکچرز[7]). مصرف کنندگان به ندرت اطلاعات کاملی در مورد شجره نامه شرکت ها و نام های تجاری دارند. پس ممکن می باشد قادر به تشخیص وجود و چگونگی ارتباطات شرکت ها و محصولات نباشند.

همچنین بسیاری از محصولاتی که در بازارهای بین المللی عرضه می گردند، محصولات چند مبدأیی می باشند. (همانند چندرگه بودن بعضی از بشر ها). بعنوان مثال ممکن می باشد طراحی یک محصول در کشور (الف)، تأمین مواد اولیه آن در کشور (ب)، ساخت قطعات اصلی در کشور (ج)، تکمیل و یا مونتاژ از آن در کشور (د)، بسته بندی آن در کشور (ه)، و فعالیت های بازاریابی و فروش آن توسط عاملان فروش کشور (و) صورت گیرد. ضمن آنکه درهر یک از این مراحل، مالکان و یا کارکنان واحدها نیز از تابعیت های کشورهای مختلف باشند.

[1]– Nationalistic Consumer Base

[2] – Susceptible Corporations

[3] – National – Association

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] – Altria

[5] – Marlboro

[6] – Sony

[7] – Colombia Pictures

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • هدف اصلی

شناسایی ارتباط بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

  • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهدید ادراک شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

1-5- سئوال های پژوهش

  • سئوال اصلی پژوهش

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

  • سئوال های فرعی پژوهش

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان  با فرمت ورد