تأثیر ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

دوره احیا

پس از پایان جنگ جهانی دوم، جغرافی دانان  چنان شرمنده شدند که از آن به بعد کوشش نمودند جغرافی دانانی که ژئوپولیتیک را در اختیار نازی (هیتلر) گذاشته اند، کنار گذارند. پس، علیرغم میل جغرافی دانان 35 سال ژئوپولیتیک طرد گردید. تا اینکه، در دهه 1980 در جنگ ویتنام و کامبوج (که هر دو در بلوک شرق بودند) بر سر تصاحب منطقه ی مکنگ، مجدداً، محاسبات سیاسی و بین المللی به مناقشات سرزمینی معطوف گردید. گرچه، هر دو کشور در بلوک شرق قرار گرفته بودند، ایدئولوژی نتوانست جنگ را از بین ببرد. پس، در گزارش مناقشه و مطالعه مضمون روابط این دو کشور، مجدداً از مفهوم ژئوپولیتیک بهره گیری گردید تا این که کیسنجر (وزیر امور خارجه آمریکا در دوره ی نیکسون)، به صورت تفنّنی از واژه ی ژئوپولیتیک در مسایل مختلف جهان بهره گیری نمود. در واقع، می توان گفت که رواج دهنده ی مجدد ژئوپولیتیک، کیسنجر بود. علاوه بر کینجر، اوضاع و شرایط خاص اقتصادی و سیاسی جهان موجب گردید که این مفهوم، مجدداً، مورد بهره گیری ی سیاستمداران، حقوق دانان و جغرافی دانان قرار گیرد؛ تا این که، جنگ ایران و عراق (1988-1980) و اشغال کویت توسط عراق (1991-1990) و به ویژه سقوط پرده ی آهنین در اروپا از سال 1989 موجب پررنگ تر شدن این مفهوم گردید و به خصوص، فروپاشی شوروی (سابق) و برجسته شدن ملیت ها این مفهوم را به صورت یک مفهوم کلیدی در عرصه ی بین المللی قرار داد(زین العابدین،28،1381).

 

2-2-2- ارتباط ژئوپلیتیک و اقتصاد

اقتصاد همواره عامل تعیین کننده سیاست داخلی و خارجی دولت ها بوده می باشد. در واقع، این عامل اکنون به اهرم پرقدرتی برای تاثیر در سیاست تبدیل شده می باشد. منطق اقتصادی که مدتی طولانی به سبب رقابت های روزانه شرق و غرب و توازن قوای بازدارنده، فراموش شده بود. اکنون در تحلیل روابط میان بشر و فضایش یعنی در تخلیل وضعیت ژئوپلیتیک تأثیر درجه اول اعمال می کند بعضی از صاحب نظران برای توصیف اهمیت حامل اقتصاد در سیاست اکنون با قاطعیت از تأثیر آفرینی یک ژئواکونومی که تازه به صحنه آمده می باشد سخن می گویند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

    • تبیین توانمندی های ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان
    • تبیین چشم انداز ژئوپلیتیک بنادر گیلان
    • ارائه الگوی متناسب برای توسعه ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه