شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کاربرد خدمات الکترونیکی تلفن همراه باجذب مشتری

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیرهای پژوهش:

متغیر مستقل:

به متغیری گفته می گردد که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش‌بینی می گردد. به این متغیر، متغیر محرک یا درونداد گفته می گردد و متغیری می باشد که توسط پژوهشگر اندازه‌گیری، دستکاری یا انتخاب می گردد تا تأثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگر اندازه‌گیری گردد. متغیر مستقل، متغیر پیش فرض می باشد به این معنی که این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه آن می باشد. در یک پژوهش غیر آزمایشی، متغیر به وسیله محقق دستکاری نمی‌گردد اما متغیری می باشد که از پیش هست و فرض شده می باشد که بر متغیر وابسته اثر دارد.(فرگوسن، جرج- تاکانه- یوشیو، 1377)

در پژوهش حاضر متغیر های انجام امور بانکی از طریق الکترونیکی، اعتماد به سیستم بانکی تلفن همراه، امنیت سیستم بانکی تلفن همراه، صحت عملیات سیستم بانکی تلفن همراه، رضایت مشتریان، و اطلاع رسانی، متغیر مستقل می باشند. که تصور می گردد برروی متغیر اطمینان مشتریان به سیستم بانکی تلفن همراه و جذب مشتریان تأثیر دارد

متغیر وابسته:

متغیر وابسته یا متغیر پاسخ، برونداد یا ملاک می باشد. متغیر وابسته متغیری می باشد که نظاره یا اندازه ‌گیری می گردد تا تأثیر متغیر مستقل برآن معلوم و مشخص گردد.

در پژوهش حاضر متغیر اطمینان مشتریان به سیستم بانکی تلفن همراه و جذب مشتریان، متغیر وابسته برای متغیرهای انجام امور بانکی از طریق الکترونیکی، اعتماد به سیستم بانکی تلفن همراه، امنیت سیستم بانکی تلفن همراه، صحت عملیات سیستم بانکی تلفن همراه، رضایت مشتریان، و اطلاع رسانی می باشد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش بصورت زیر می باشد:

1- آیا مشتریان همه امور بانکی خود را از طریق الکترونیکی انجام می دهند؟

2- آیا اعتماد به سیستم بانکی الکترونیکی تلفن همراه در جذب مشتری موثر می باشد؟

3- آیا مشتریانی که از خدمات بانکداری تلفن همراه بهره گیری می کنند، نسبت به امنیت آن اطمینان دارند؟

4- آیا صحت انجام خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه در جلب مشتری موثر می باشد؟

5- آیا بین رضامندی مشتریان بانکی و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه ارتباط هست؟

6- آیا بین اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی تلفن همراه و جذب مشتری از این طریق ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط کاربرد خدمات الکترونیکی تلفن همراه باجذب مشتری با فرمت ورد