عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری

قسمتی از متن پایان نامه :

10  سیستمهای اطلاعاتی

توجه سیستمی به جهت جامعیت بالقوه ، به یکپارچگی و هماهنگی اطلاعات موجود در سازمان کشیده می گردد و عالیترین نمود توجه سیستمی به سازمانها ، به استقرار سیستمهای اطلاعات مدیریت منجر می گردد . این سیستمها  که گرد آوری و سازماندهی داده ها و تولید اطلاعات و انتقال آن را به مدیران به انجام می رسانند ، همچون ناظری  مقتدر در تمامی سطوح سازمانها حضور یافته  و حیطه معرفتی مدیر را توسعه داده و بینش وی را برای اتخاذ تصمیمات صحیح مهیا می سازد                       ( طالقانی ، ص 2: 1382 )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به علت گستردگی و پیچیدگی موجود در سیستمها ، مدیران اطلاعات و متخصصان اطلاعاتی به سیستمهای اطلاعاتی یعنی سیستمهایی که به کمک ابزار های رایانه ای و فن آوری اطلاعات به گرد آوری اطلاعات و پردازش سیستم های می پردازند روی آورده اند . البته سیستم های اطلاعاتی به آن نقطه نرسیده اند که بتوانند فکر کنند . برنامه ریزی کنند و به چگونگی تغییرات واکنش دهند . هنوز چندین اتاق برای افراد که  این سیستم ها را اداره می کنند هست . بایستی توجه داشت که فقط یک اقلیت کوچکی از این افراد عملاً سیستم های رایانه ای یا سیستم های فن آوری اطلاعات را طراحی  می کنند . تعداد زیادی از این افراد کاربر نهایی هستند مانند مدیران ، کارکنان اداری و  دیگران که از رایانه در زمینه های شغلی خود بهره گیری می کنند .  ( کورتین  و همکاران ، ص 23: 1998)

انبوه اطلاعاتی که در پایگاههای داده شرکتها ذخیره می گردد اکثراً آنقدر زیاد هستند که برای مدیران ، بی معنی ( و غیر قبل بهره گیری ) می شوند . این آنارشی هرج و مرج در حجم انبوه اطلاعات نیاز به یک سیستم اطلاعاتی برای رده بندی و تقسیم بندی آن برای بهره گیری هر چه  بیشتر از آن می باشد .

سیستمهای اطلاعاتی ریشه در تصاویر غار ها دارند و اعضای یک قبیله با بهره گیری از این سیستمهای بسیار اولیه داد و ستدهای خود را انجام می دادند . وقتی اندازه دادوستدها اندک و تعداد افرادی که بایکدیگر ارتباط مستقر می کنند انگشت شمار باشد میتوان کارها را با بهره گیری از این سیستمها انجام داد، اما چنانچه اندازه معاملات افزایش افزایش پیدا کند و افراد بیشتری نیز در این فعالیتها در گیر شوند  سیستمهای مورد بهره گیری بایستی به مراتب پیشرفته تر باشد  ( بهان ، ص 6 : 1377)

بایستی توجه داشت که سیستم های اطلاعاتی با مدیریت اطلاعات تفاوت دارند ، بطوریکه        سیستم های اطلاعاتی در خدمت مدیریت اطلاعات تحت عنوان سیستم های اطلاعات مدیریت قرار گرفته و از آن بهره گیری می کند . سیستمهای اطلاعاتی به معنی گرد آوری ، ذخیره ، پردازش ، پردازش اشاعه و بهره گیری از اطلاعات می باشد این مساله به نرم افزار و یا سخت افزار محدود نمی گردد بلکه اهمیت بشر و هدفهایش را در بهره گیری از فن آوری ، ارزشها و معیار هایی که در این انتخاب به  کار می رود . همچنین ارزیابی نهایی از اینکه این ابزار وسیله ی برای رسیدن به هدفهایش بوده اند یا خیر را در بر   می گیرد. در صورتی  که هدف از مدیریت اطلاعات ارتقای کار آیی سازمان از طریق تقویت تواناییهای آن برای بر آورد نیاز های درونی  و برونی آن در یک وضعیت فعال و پویا ، تثبیت شده می باشد . امروزه مدیران ارزش رقابتی و استراتژیکی سیستمهای اطلاعاتی را به خوبی تشخیص می دهند . در میان سرمایه های یک سازمان اعم از نیروی انسانی ، و برای تماس و اطلاع رسانی از سیستم های کامپیوتری بهره گیری می گردد . این سیستم اطلاعاتی موجب خواهد گردید که تماس های بین مقامات بالا و پایین سازمان و کارایی بیشتری صورت گیرد . برای مثال ، رئیس شرکت معروف میکرو سافت ، از طریق سیستم پست الکترونیکی شرکت ، به صورت منظم با کارکنان در تماس می باشد او هر روز به تعداد زیادی از پیام ها پاسخ می دهد . در شرکت زیراکس هر ماه از 40 هزار مشتری نظر خواهی می گردد ، این    داده ها جمع آوری و اختصار می شوند و نتیجه به مقامات بالای سازمان داده می گردد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

مطالعه تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران حوزه ستادی استانداری

2- اهداف فرعی

1- شناسایی یک سیستم اتوماسیون  مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران شرکت .

2- مطالعه و تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون در استانداری و حوزه ستادی آن .

3- مطالعه و شناسائی عوامل موثر در موفقیت سیستم اتوماسیون از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

4- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری .

روش کار :

الف. نوع روش پژوهش :

پژوهش حاضر نوع تاثیر سیستم اتوماسیون را بر چهار متغیر متفاوت مورد مطالعه قرار می دهد متغیر مزبور عبارتند از : صحت تصمیم گیری مدیران ، دقت در تصمیم گیری مدیران، بهنگام بودن ، اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران و متغیر مستقل در پژوهش حاضر سیستم اتوماسیون می باشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری  با فرمت ورد