عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه ابعاد فرهنگی نظریه جهانی شدن والرشتاین

والرشتاین در یکی از جدیدترین آثارش درمورد ی جهانی شدن (سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی) بحران عصر جهانی شدن را در نظام جهانی جدید، کشمکش میان هویت های ملی و جهانی می داند که به نوعی منعکس کننده ی کشمکش های سنتی تر در حوزه های سیاست و فلسفه می باشند، نظیر کشمکش میان ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم و کشمکش میان عام بودن و خاص بودن که زائیده ی رشد تمدن بورژوازی و پیدایش اقتصاد جهانی کاپیتالیستی اند (Clark، 1997).

سال 1989، سال فروپاشی مارکسیسم- لنینیسم به عنوان شیوه ی حکومتی، نظام ایدئولوژیک و قطب جاذبه ی سیاسی بود که به راستی واقعه ی بزرگی به شمار می آمد. این سال در واقع، تنها خبر از مرگ لنینیسم نمی دهد، بلکه گویای از میان رفتن هر دو قطب تعارض بزرگ ایدئولوژیکی قرن بیستم می باشد، یعنی مرگ اندیشه ی جوامع آرمانی که لیبرالیسم ویلسونی و لنینیسم نوید دهنده ی آن بودند. بسیاری از مفسران سال 1989 را سرآغاز دوران صلح امریکایی تلقی کرده اند، اما نظری که در کتاب اخیر والرشتاین (ژئوپلتیک و ژئوکالچر) مطرح می گردد کاملا عکس آن می باشد؛ به طوری که سال 1989 پایان صلح امریکایی و همچنین پایان جنگ سرد می باشد. یکی از ساختارهای بنیادی اقتصاد جهانی سرمایه داری ظهور و سقوط چرخه ای تسلط ها در نظام جهانی می باشد که شامل رقابت های بریتانیا، آلمان، ایالت متحده و حتی فرانسه با هم می گردید. پی آمد های ژئوپلتیکی این امر بسیار عمیق و فوری بود. اروپا از موقعیتی که در آن اراده ی سیاسی بریتانیا حکم فرما بود به موقعیتی گذار نمود که ویژگی هایی زیرا احیای موازنه ی قوا، رقابت حاد بین قدرت های بزرگ و تغییرات ناپایدار در اتحادها داشت. البته اگر دوره ی مبارزه امریکا با آلمان را در طول قرن بیستم با آخرین دور مبارزه بریتانیا با فرانسه در قرن هجدهم مقایسه کنیم تشابه ژئوپلتیکی و تفاوت ژئوکالچری جالبی را نظاره می کنیم. هر سه نبرد برای کسب تسلط بر تاریخ نظام جدید جهانی بین قدرت های دریایی و زمینی رخ داد و جالب اینکه در هر سه قدرت های دریایی پیروز شدند، اما آن ها به کمک نیروهای زمینی قدرتی قاره ای نیازمند بودند. اما در اینجاست که اختلاف ژئوکالچری رخ می نماید. فرانسه در 1789 انقلاب را تجربه نمود و همین امر به این کشور در آخرین دور مبارزه اش با بریتانیا کمک ژئوپلتیکی در خور توجهی نمود. هنگامی که نیروهای فرانسوی از مرزهای کشورهای اروپایی عبور می کردند، حداقل در سال های نخست به صورت پیشگامان پیروزمند آرمانی جهان شمول پدیدار شدند. آنها تجسم انقلاب علیه رژیم کهن به شمار می آمدند. همچنین می توان گفت واقعیت ژئوپلتیکی به گونه ای بود که در 1917 (و تا 1945) آلمان از لحاظ ژئوپلتیکی دشمن اصلی ایالات متحده باقی ماند و در 1917 (و تا 1945) ایالات متحده به طرفداری ارتش روسیه برای پیروزی در جنگ سی ساله اش با آلمان نیاز داشت. در قسمتی از کتاب بحث درمورد ی مسیر احتمالی صف بندی های جدید ژئوپلتیکی جهان در گسترش اقتصاد جهانی نیمه ی اول قرن بیست و یکم مطرح می گردد. به نوعی کل بحث درمورد ی مسیر تحولات دوره ی تسلط امریکا صرفا با آهنگ نظام جدید جهانی سرمایه داری، مرتبط می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شناخت و مطالعه تأثیر شورای اسلامی در ابعاد توسعه مختلف شهر انزلی.

2-مطالعه اثر گذاری جایگاه جغرافیایی شهر بندر انزلی در  ژئوکالچر این شهر.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-دیگر ضرورتهای این پژوهش پویش در زمینه اثر گذاری جایگاه جغرافیایی بندرانزلی در ژئوکالچر این شهر می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه