تأثیر ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

نتیجه گیری

جمهوری اسلامی ایران با در نظر داشتن جایگاه جغرافیایی خاص خود در منطقه خاورمیانه و حضور در کریدر جنوبی دریای کاسپین بعنوان پلی امن برای کشوررهای حوزه کاسپین برای دستیابی به آبهای آزاد و بازارهای جهانی به شمار می رود . تاکنون بندرانزلی بعنوان استراتژیک بندرشمالی کشور موجب پیوند راهبردی این کشورها با ایران شده می باشد . اما قدیمی بودن تجهیزات و امکانات این بندر و کافی نبودن اسکله ها با ایران شده می باشد . اما قدیمی بودن تجهیزات و امکانات این بندر و کافی نبودن اسکله ها برای تخلیه و بارگیری کشتی ها موجب تاخیر در تخلیه و انتظار کشتی ها شده می باشد .

با در نظر داشتن اهمیت کشورهای حوزه دریای کاسپین برای ایران از لحاظ ژئواکونومی و قرار گرفتن استان گیلان در کریدر شمال – جنوب ، تسریع در ساخت و سازهای نیمه تمام و توسعه بنادر استان گیلان و همچنین بهره گیری از پتانسیل های بالقوه این استان در کنار داشتن جاده های ترانزیتی مناسب و شبکه ریلی به جهت اتصال این بنادر به بنادر جنوبی کشور ، نهایتاً منجر به بهره وری بیشتر بنادر استان گیلان خواهد گردید .

حضور بازیگران متعدد منطقه ای و فرا منطقه ای در حوزه کاسپین برای تامین منافع خود ، علاوه بر تهدیدهایی که در منطقه ایجاد می گردد. فرصت استراتژیک مناسبی را در اختیار ایران قرار می دهد که جمهوری اسلامی ایران با در نظر داشتن موارد فوق الذکر با بهره گیری از توانمندی های خود از این فرصت به نحوه احسنت بهره گیری نماید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    • تبیین توانمندی های ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان
    • تبیین چشم انداز ژئوپلیتیک بنادر گیلان
    • ارائه الگوی متناسب برای توسعه ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه