عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

براساس قانون اختیارات مالی و استخدامی و تشکیل بنادر و گمرکات، از تاریخ 19 تیرماه 1348 سازمان بنادر و کشتیرانی از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی و قانون استخدامی کشوری و آیین نامه معاملات دولنی خارج گردید و برای حفاظت انبارها، کالاهاف ساختمانها و همچنین انجام اجراییات و امور انتظامی و حفاظتی در اسکله ها و باراندازها، سازمانی بنام بنادر و گمرکات در وزارت دارایی پیش بینی گردید. با اتکا به ماده دوم قانون اختیارات و به موجب آیین نامه دیگری که به تصویب کمیسیون های دارایی و استخدامی مجلسین رسید. از تاریخ 13 بهمن ماه 1348 سازمان شخصیت حقوقی پیدا نمود و وظایف و اختیارات، ارکان و تشکیلات آن اعلام گردید.

آیین نامه های معاملات مالی در تاریخ 24 مرداد ماه 1349 و آیین نامه استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی در تاریخ 9 مرداد ماه سال 1349 مورد تصویب شورای عالی سازمان قرار گرفت و این سازمان در سازمان 1353 مجدداً از وزارت دارایی منتزع و به وزارت راه و ترابری انتقال پیدا نمود(سازمان بنادر، 1384، 5-4).

2-4-5- مهمترین بنادر ایران

کشور جمهوری اسلامی ایران از دو سمت شمال و جنوب به آبهای بین المللی دسترسی دارد که امکان انجام مبادلات تجاری کشور از نظر واردات و صادرات کالا را با بهره گیری از سیستم حمل و نقل دریایی به سهولت فراهم ساخته و این فرصت را به وجود آورده می باشد تا با بهره گیری از ارزان ترین شیوه حمل و نقل بتواند در جهت توسعه تجارت کالا و فعالیت های اقتصادی گام بردارد. اکنون 80 درصد از واردات و 90 درصد از صادرات کشور از طریق دریا انجام می گردد (احسانداری، 1382، 18).

2-4-5-1 مهمترین بنادر جنوبی ایران

در حال حاضر 8 بندر در سواحل جنوبی ایران با بیش از 15 هزار اسکله متشکل از اسکله های کالا عمومی، کانتینری و فله فعالیت می کند.

1- بندر امام خمینی

بندر امام خمینی در منتهی الیه شمال غربی خلیج فارس و در انتهای ابراه طبیعی خور موسی و در 165 کیلومتری استان خوزستان قرار دارد. این آبراه به طول 42 مایل، با عرض حداقل 250 متر و متوسط عمق 20 متر بستری آرام و مطمئن برای تردد انواع کشتی های اقیانوس پیمای تجاری و نفتکش را از این بندر به دور افتاده ترین مناطق جهان فراهم آورده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    • تبیین توانمندی های ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان
    • تبیین چشم انداز ژئوپلیتیک بنادر گیلان
    • ارائه الگوی متناسب برای توسعه ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه