تأثیر ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

اعمال حاکمیت دولت در سواحل و بنادر به مقصود فراهم ساختن تسهیلات لازم جهت گسترش امور تجارت دریایی و ارتباطات ساحلی و همچنین وصول حقوق عوارض متداول در مجموع قسمتی از وظایف سازمان بنادر و کشتیرانی را تشکیل می دهد که سابقه تنظیم تاریخی آن به 12 ذیحجه سال 1229 هجری قمری مقارن با 25 نوامبر باز می گردد.

در آن سال ها در بندر نوشهر اداره ای به عنوان (شعبه گمرکات جنوب) تأسیس گردید، این اداره وظیفه داشت ضمن مراقبت از سواحل ایران از ورود و صدور کالاهای قاچاق از راههای دریایی جنوب نیز جلوگیری نماید و در حقیقت وظایف امور بندری و دریایی را نیز شعبه گمرکات جنوب برعهده داشت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در تاریخ ششم بهمن ماه 1306 هجری شمسی تأسیسات و تجهیزات اداره بندر انزلی در شمال کشور از دولت روسیه تحویل و اداره امور آن به مأمورینایرانی سپرده گردید و نیز راه آهن سرتاسری ایران، بندر ترکمن را از کنار دریای خزر به بندر امام خمینی (ره) در کرانه خلیج فارس متصل ساخت.

از سال 1307 پس از افتتاح راه شوسه تهران – خرمشهر، بندر خرمشهر در جنوب کشور اهمیت فراوان پیدا نمود و امر تجارت دریایی آن رونق پیدا نمود و بدین مقصود اداره امور بنادر کشور (اداره کل بنادر) در روز 15 بهمن ماه 1314 در تهران تأسیس گردید و کلیه امور بنادر ایران در آن متمرکز گردید. در این زمان ضمن ایجاد بندر جدیدی در نوشهر نسبت به توسعه و تکمیل باراندازهای بندر خرمشهر و همچنین ایجاد تأسیسات بندری لازم در سایر بنادر شمال و جنوب کشور نیز اقدام گردید.

در تاریخ 24 دی ماه 1317 هیدت وزیران آیین نامه بندری ایران را که از طرف مزارت راه تهیه و پیشنهاد گردیده بود تصویب و مقرر گردید در بنادری که وزارت راه نماینده ندارد اداره کل گمرکات به نمایندگی از طرف وزارت مذکور مجری آیین نامه مورد بحث باشد.

در چهارم شهریور ماه 1325 طبق تصویب نامه هیأت  وزیران مقرر گردید که درآمد حاصل از بهره برداری بنادر جهت توسعه تأسیسات بندری در حساب مخصوص مقصود گردد. در ساحل 1328 (بنگاه کل بنادر و کشتیرانی) به جای (اداره کل بنادر) در وزارت راه تشکیل گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    • تبیین توانمندی های ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان
    • تبیین چشم انداز ژئوپلیتیک بنادر گیلان
    • ارائه الگوی متناسب برای توسعه ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه