عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگری شهر میبد با تاکید بر آثار تاریخی

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگاه تاریخی شهر میبد

میبد یکی ازکانون‌های اولیه یکجانشینی درایران می باشد که درواحه پهناوریزد واقع شده‌می باشد. روزگاری درکناردریای ساوه قرار داشته‌می باشد که از ساوه تا حاجی آباد نمک کشیده شده بود و ساکنان آن ازطریق این دریاچه رفت و آمد می‌کردند.(تاریخ یزد، جعفری) با در نظر داشتن پیداشدن سکه ضرب میبد دردوره ساسانی مشخص می گردد که میبد دراواخردوره ساسانی شهری معتبر و با اهمیت بوده‌می باشد زیرا ازیکصدو یازده شهری که در ایران قبل از اسلام شناسایی شده ازتعداد معدودی ازآنها شرایط ضرب سکه و یا اجازه آن را داشته‌اند. علت های متعددی را می‌توان نام برد که میبد و به ویژه نارین قلعه آن بیش ازمناطق دیگریزد، مسکون شده و اولین نقطه یکجانشینی دراین ناحیه بوده‌می باشد. جعفری، اولین مورخ یزدی قرن هشتم در ارتباط با بنای نارین قلعه حکایت اسطوره‌ای و افسانه‌ای عنوان می‌نمایند که نشانگر آن می باشد که حتی درآن زمان هم عامه و خاص ازدیرینه بودن این مکان مطلع بوده‌اند. وی می‌گوید که سلیمان نبی نارین قلعه را برای اختفای دفینه وگنج خود ایجاد نمود. تأثیر نگاره‌ای که اخیراً درهمین مکان برروی تکه سفال پیدا شده‌می باشد نشانگرواقعیت‌های بسیاری می باشد. تأثیر نیمه بشر – نیمه حیوان حک شده براین سفال مربوط به نوع اعتقادات مذهبی مردم این ناحیه بوده که شبیه همان تأثیر نگارهایی می باشد که درتمدن هزاره سوم پیش ازمیلاد عیلامی‌ها می‌باشد.(تاریخ عیلام، شیرین بیانی) نارین قلعه میبد درقرون اولیه اسلامی هم ازعظمت و اهمیت زیادی برخورداربوده ازقلاع غیرقابل نفوذ برای دشمنان بوده‌می باشد

سکه‌های به جای مانده از دوران پوراندخت ساسانی که در این شهرستان ضرب می‌گردید، مانند اسناد تاریخی می باشد که اهمیت سیاسی و مدنیت شهرستان میبد را در دوران ساسانی نشان می‌دهد.

در تاریخهای محلی یزد ، شهر ساسانی میبد را به عهد چندتن از شاهان این خاندان مانند یزدگرد، قباد و انوشیروان نسبت داده اند و به نام سرداران یا فرزندان شاه می خوانند . جعفری ، احمد کاتب و مستوفی بافقی درمورد بنای مدینه میبد روایات مشابهی آورده اند مانند آنکه یکی از سرهنگان یزدگرد را بانی شهر دانسته اند . احمد کاتب ، از میان روایاتی که درمورد مدینه میبد بوده می باشد ، درست ترین گزارش را روایتی می داند که در آن بنای مدینه میبد به عهد پادشاهی قباد نسبت یافته می باشد .

بنیاد نخستین میبد از دوران های کهن تاریخ ایران می باشد، اما در زمان ساسانیان، که یکی از دوره های بنیان گذاری و گسترش شهرها در ایران به شمار می‌رود، محدوده کهن شهر میبد نیز گسترش پیدا نمود. بعضی از منابع تاریخی و جغرافیایی که به معرفی شهر پیشین میبد پرداخته‌اند، بارزترین مشخصه شهرسازی پیشین میبد را کهن‌سالی شهر، دژ استوار «نارین قلعه» و تأسیسات دفاعی آن دانسته‌اند. سکه های بازمانده از روزگار پوراندخت ساسانی، که در میبد ضرب می‌شده، اظهار گر اهمیت سیاسی و جایگاه ویژه این شهر باستانی می باشد. میبد، در روزگار مغول شهری آباد و پرجمعیت بوده و اهمیت شهر میبد و قلعه آن به شاهان آل مظفر مربوط می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1-1- آیا عوامل محیط طبیعی در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3-1-2- آیا عوامل زیر ساخت های فرهنگی- اجتماعی در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

1-3-1-3- آیا عوامل زیر ساخت های حمل و نقل وتاسیسات اقامتی و توریستی  در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

1-3-1-4- آیا آموزش و تبلیغات  در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه