عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

– انگیزه های ملی گرایی مصرفی در عصر جهانی شدن

عوامل از قبیل ملی گرایی، اعتقاد به برتری تولیدات داخل، ترس از عدم دریافت ساده خدمات پس از فروش و قطعات یدکی کالاهای وارداتی و یا اطمینان به استانداردهای ایمنی و بهداشتی کشور ممکن می باشد در ترجیح محصولات تولید داخل تأثیر داشته باشند.

جهت شناسایی اینکه کدام از نیازهای مشتریان ممکن می باشد با خرید محصولات کشور و یا منطقه خود ارضاء گردد، مطالعاتی در شش کشور اروپایی (فرانسه، یونان، ایتالیا، سوئیس، هلند و بریتانیا) در مورد بیست محصول منطقه ای انجام گرفت و در این مطالعات دو انگیزه اصلی شناسایی گردید :

  1. نتایج تحقیقات نشان داد که یکی از انگیزه های مشتریان از خرید محصولات داخلی، ویژگی های خاص و ممتاز محصولات منطقه خود، پیش روی محصولات وارداتی از سایر نقاط جهان می باشد.
  2. انگیزه مهم دیگر که مرتبط با موضوع مورد مطالعه در این پژوهش نیز م یباشد، نگرانی های مصرف کنندگان از اثرات جهانی شدن بر ادراک از هویت خود می باشد. به مقصود برآوردن نیاز تعلق[1] در سلسله مراتب نیازهای مازلو (مازلو ، 1970 ، 78)، مصرف کنندگان به مکانی که بنوعی تعیین کننده هویت آنها می باشد، یک حس تعلق ابزار می نمایند. (تریف ، 1994، 24) .

بعضی از مردم جهانی شدن را به عنوان مشکلی که مستقیماً هوی تشان را تهدید می کند، می نگرند. این اثر بعنوان« دوگانگی بین المللی شدن [2] » شناخته می گردد (ریندر ، 1999 ، 67). بِلک ( 1996 ) این دوگانگی را با در نظر داشتن اصل دوم نیوتن که برای هر عملی، عکس العملی مساوی اما در جهت » مخالف هست(ص 27 ) تبیین می دهد. با در نظر داشتن این اثر، بسیاری از مصرف کنندگان در اثر فشارهای جهانی شدن، با ابزار احساس وابستگی به منطقه محل سکونت و یا زادگاه خود و طرفداری از نهادها و ارزشها و مصنوعات منطق های و ملی خود، در برابر جهانی شدن عکس العمل نشان می دهند. در نتیجه به نظر می رسد، این مصرف کنندگان به خرید محصولات محلی خود جهت حفظ هویت خویش و حفظ مرزهای فرهنگی روی آورند (بلک، 1996) .

پس مصرف کنندگان از طریق خرید محصولات تولید منطقه و یا کشور خود، بنوعی قصد حفظ، طرفداری و انعکاس هویت خویش را دارند. در تحقیقات فوق مصرف کنندگان بطور ضمنی نشان داده اند که با داشتن محصولات منطقه ای و یا ملی، به نوعی احساس غرور دست می یابند. دستیابی به این حس گاهی اوقات منجر به خرید محصولات داخلی حتی به کیفیتی کمتر از محصولات جایگزین خارجی منجر می گردد. طرفداری از محصولات داخلی ممکن می باشد با آرزوی ادامه تولید این محصولات و احساس هویت با آنها نیز مرتبط باشد و این امر باعث میشود مصرف کنندگان حاضر به پرداخت قیمت بیشتری برای این محصولات شوند. بطور کلی نتیجه تحقیقات نشان دهنده آن می باشد که تمایل مصرف کنندگان به صیانت و پشتیبانی از فرهنگ و هویت خود انگیزه موجهی برای خرید محصولات داخلی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] -Blonging

[2] – The Paradox of Internationalization

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • هدف اصلی

شناسایی ارتباط بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

  • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهدید ادراک شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

1-5- سئوال های پژوهش

  • سئوال اصلی پژوهش

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان  با فرمت ورد