توسعه گردشگری شهر میبد با تاکید بر آثار تاریخی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اشکال گردشگری :

بایستی توجه داشته باشیم که گردشگری با انگیزههای متفاوتی زیرا استراحتی ،تفریحی ورزشی،تجاری و فرهنگی با گذراندن اوقات فراغت انجام میگردد در آن شخص گردشگر در مقصد ،اشتغال یا اقامت دایم ندارد میتوان برای آن معیارهایی را درنظر گرفت که باعث به وجودآمدن انواع گردشگری میشود مانند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-2-2-1- گردشگری درمانی :

این گردشگری شامل افرادی میباشد که برای بهره گیری از آب و هوا (با اهداف پزشکی درمانی)بهره گیری از آبهای معدنی ،گذراندن و دوران تفاهت و معالجه و نظایر آن اقدام به مسافرت مینمایند .

 

 

 

 

2-2-2-2- گردشگری ورزشی :

هرگونه مسافرتهایی که در آن فعالیتهای ورزشی باشد مانند :دوچرخه سواری،اسکی،شکار شنا،اسب سواری و… ممکن می باشد بعضی از سفر ها برای تماشای از مسابقات ورزشی باشد.

 

2-2-2-3- گردشگری فرهنگی و آموزشی :

این نوع گردشگری برای آشنایی مواریث فرهنگی ،هنری،آداب ورسوم،بناهاوآثار تاریخی باهدفهای آموزشی وتحقیقاتی وپژوهشی صورت میگیرد.

 

2-2-2-4- گردشگری طبیعت گرا:

نوعی از گردشگری گفته میشود که گردشگربا طبیعت سروکله داشته باشد هدف اصلی آن دیداراز چشم اندازهای طبیعی میباشدمانند:چشمه ها ،آبشارها،کوه پیمایی جنگل ،دریاچه ،رودخانه ،صحرا و…. و جالب به ذکر می باشد گردشگری در طبیعت کم هزینه بوده و به راحتی میتوان با کمترین هزینه از محیط طبیعی خود بهره کافی را برد.(طرح جامع گردشگری تهران 1385)

 

اشکال گردشگری بسیار زیاد میباشد که تعدادی دیگر از انواع آن را در ذیل نام میبریم :

گردشگری قومی  – گردشگری هنری – گردشگری تاریخی – گردشگری تفریحی – گردشگری کاری – گردشگری اجتماعی – گردشگری مذهبی و زیارتی –  گردشگری بازرگانی – گردشگری سیاسی .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1-1- آیا عوامل محیط طبیعی در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

1-3-1-2- آیا عوامل زیر ساخت های فرهنگی- اجتماعی در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

1-3-1-3- آیا عوامل زیر ساخت های حمل و نقل وتاسیسات اقامتی و توریستی  در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

1-3-1-4- آیا آموزش و تبلیغات  در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد