عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کاربرد خدمات الکترونیکی تلفن همراه باجذب مشتری

قسمتی از متن پایان نامه :

:          پیشینه پژوهش

مقدمه:

هر پژوهش و مطالعه ای ضمن آنکه مبتنی بر مطالعات قبلی می باشد، خود نیز مقدمه و پایه ای برای مطالعات بعدی می باشد.

هر قدر تعداد ارتباطات و پیوند های ممکن یک مطالعه، با مطالعات پیشین بیشتر باشد، سهم و اهمیت آن در بسط دانش آدمی بیشتر خواهد بود. محقق بایستی تفکر و تعمقی را که قبلا درمورد پژوهش صورت گرفته می باشد، مطالعه کند و سپس طرح خود را به گونه ای بریزد که با مطالعات پیشین ارتباط داشته باشد. این امر از طریق مطالعه نوشته ها، ادبیات و نشریه های مربوط به موضوع پژوهش امکان پذیر می باشد.

– دکتر محمد فتحیان و دکتر محمد علی شفیعا، اساتید دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران، در مطالعه ای موردی به مطالعه تحقق بانکداری الکترونیکی در افزایش رضایت مشتریان بانکها پرداختند. در این پژوهش با در نظر داشتن رضایت مشتری و بانکداری الکترونیکی، با بهره گیری از مدل کانو به مطالعه ارتباط ی بین نیازها و رضایت مشتریان پرداختند. برای مطالعه موضوع پژوهش در این پژوهش به سنجش متغیرهای رضایت مشتری و نیازهای مشتری و نیز مطالعه شدت و نوع روابط بین این متغیرها و تفاوت بین گروه های جمعیتی، بر حسب متغیرهای مورد مطالعه در نمونه پرداختند. در این مطالعه 150 نفر از مراجعه کنندگان به شعب بانک ملی در شهر تهران، به عنوان نمونه انتخاب شدند. و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه بهره گیری کردند. سنجش رضایت مشتریان در این مطالعه با بهره گیری از مدل کانو صورت گرفته، بنابرین روش تجزیه و تحلیل نیز بر اساس روش پیشنهادی این مدل میباشد. یافته های این پژوهش نشان داد که بیشترین مشتریان بانک ملی، گرایش زیادی به بهره گیری از خدمات بانکداری الکترونیکی دارند، و در نتیجه ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی میتواند به شکل معناداری موجب ارتقای اندازه رضایت مشتریان بانک گردد. نتایج این پژوهش نشان داد، صرف نظر از اهمیت و ضرورتی که در نگاه یک شهروند کلان شهری مانند تهران، در مقایسه با سایر شهرهای کوچک، برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی هست.، به گونه کلی نیز وقتی یک نوع خدمت رسانی، مانند خدمات بانکی به شیوه قابل ارائه باشد که هم در زمان و هم در هزینه افراد، صرفه جویی کند، و علاوه بر آن بسیاری از دغدغه ها و خستگی های مضاعف را از زندگی آنها کم کند، طبیعی می باشد که افراد تمایل بیشتری به بهره گیری و برخورداری از چنین شیوه های خدمات رسانی داشته باشند. بنابرین یافته های پژوهش در جهت انتظارات تبیین داده شده قرار گرفته و میتوان گفت که ارائه و گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی، بیش از آنکه یک نوع حرکت تشویقی و انگیزشی برای جلب مخاطب و افزایش مشتریان باشد، یک نیاز اساسی برای تسهیل در انجام امور بانکی، هم برای مشتریان و هم برای مدیران می باشد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که، خدمات الکترونیکی از کانال های مختلفی مانند خود پردازها، پایانه های فروش، تلفن بانک، تلفن همراه و اینترنت ارائه میشوند. و ارتباط ی توسعه ی آنها، با اندازه رضایت مشتریان، یک ارتباط ی خطی مستقیم می باشد. بنابرین افزایش حجم و کیفیت این خدمات، مستقیما موجب افزایش رضایت مشتریان بانکهاف خواهد بود.(فتحیان و شفیعا، 1387)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش بصورت زیر می باشد:

1- آیا مشتریان همه امور بانکی خود را از طریق الکترونیکی انجام می دهند؟

2- آیا اعتماد به سیستم بانکی الکترونیکی تلفن همراه در جذب مشتری موثر می باشد؟

3- آیا مشتریانی که از خدمات بانکداری تلفن همراه بهره گیری می کنند، نسبت به امنیت آن اطمینان دارند؟

4- آیا صحت انجام خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه در جلب مشتری موثر می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- آیا بین رضامندی مشتریان بانکی و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه ارتباط هست؟

6- آیا بین اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی تلفن همراه و جذب مشتری از این طریق ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط کاربرد خدمات الکترونیکی تلفن همراه باجذب مشتری با فرمت ورد