عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

ملی گرایی اقتصادی

ملی گرایی اقتصادی مفهوم گسترد ه ای می باشد که در برگیرنده ملی گرایی مصرفی، تمایل به طرفداری از صنایع داخلی، محدود کردن سرمایه گذاری خارجی، ایجاد محدودیت برای جابجایی سرمایه،نیروی کار و فعالیت شرکتهای خارجی و مالکیت فکری می باشد. ملی گرایی اقتصادی که در تمام کشورها کم و بیش هست، بعد اقتصادی ملی گرایی می باشد و می تواند باعث ضدیت با کسب و کارهای خارجی شده و مزاحمت هایی را برای آن به وجود آورد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی ملی گرایی اقتصادی، حفظ استقلال اقتصاد ملی می باشد که به موجب آن، مردم یک کشور علاقه پیدا می کنند حق حاکمیت کشوری را که تبعه آن هستند، حفظ کنند. به بیانی دیگر، دراینجا منافع و امنیت ملی در مقایسه با ملاحظات بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد. در پس همه اختلاف های سیاسی که منجر به دو جنگ بزرگ در جهان گردید ردپای ناسیونالیسم اقتصادی به صورت کمرنگ اما موثر دیده می گردد. گرایش به سلطه ملی و متعاقب آن سلطه اقتصادی،ملی گرایان را به خرید محصولات داخلی (بمنظور تقویت صنایع داخلی) و یا تحریم محصولات وارداتی (بمنظور رفع سلطه اقتصادی کشورهای خارجی) سوق دهد. پس انتظار می رود که درکشورهایی با گرایش ملی گرایی بالاتر، از ملی گرایی اقتصادی بیشتری نیز برخوردار باشند.

ناسیونالیسم اقتصادی طی قرون گذشته تغییر و تحولات زیادی داشته و نام های متعددی نیز به خود گرفته می باشد . مرکانتیلیسم[1] ، دولت گرایی[2] ، طرفداری گرایی[3]  ، مکتب تاریخی آلمان و اخیراً طرفداری گرایی جدید 1 مانند نام هایی می باشد که این ایدیولوژی در دوره های مختلف بدانها خوانده می شده می باشد . ناسیونالیسم اقتصادی در شکل ملایم یا تدافعی خویش، تلاشی برای طرفداری از اقتصاد در برابر نیروهای اقتصادی و سیاسی خارجی بوده می باشد (امید بخش ، 1383).

برای مثال تز اصلی مکتب مرکانتیلیسم این بود که هرکشوری بایستی کوشش کند تا بیش تر صادرنماید و کم تر وارد نماید . متناسب با این دیدگاه مرکانتیلیست ها از دخالت دولت در اقتصاد وتجارت خارجی در راستای کنترل واردات و افزایش مازاد تراز بازرگانی پشتیبانی می کردند (حقیقی، 1384 ، 6).

ملی گرایی اقتصادی به شیوه های مختلف بروز پیدا می کند : از قبیل تقاضا از مردم برای این که فقط کالای کشور خود را خریداری کنند، محدود کردن واردات، تعرفه های محدود کننده وموانع تجاری غیرتعرفه ای ، تحریم واردات از کشوری خاص ، کنترل و نظارت بیشتر بر سرمایه گذاری خارجی ، ملی کردن صنایع ، سلب مالکیت و حتی مصادره اموال شرکت های خارجی.

پس از جنگ جهانی دوم، زمانی که بسیاری از کشورهای جدید به وجود آمدند و بسیاری ازکشورهای دیگر به دنبال استقلال اقتصادی بودند، مبارزات ملی گرایی شیوع پیدا کرده بود . سلب مالکیت از شرکت های خارجی، سیاست های سرمایه گذاری محدود کننده و ملی کردن صنایع جزو رایج ترین کارهایی بود که در بعضی از نقاط دنیا انجام می گردید. بر اساس گزارش بانک جهانی، در فاصله بین سال های 1960 و 1980 به دنبال 611 اقدام مختلف در 76 کشور جهان، از 1535 شرکت متعلق به 22 کشرو صادر کننده سرمایه، سلب مالکیت گردید . در این دوره بود که هند سیاست های محدود کنند ای را در مورد سرمایه گذاری خارجی اعلام نمود و باعث گردید شرکت هایی زیرا کوکاکولا، آی بی ام و بسیاری از شرکت های دیگر ترجیح دهند به جای مواجه با شرایط اقتصادی خصومت آمیز ، هند را ترک کنند . این رویدادها در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین هم اتفاق افتاد و سلب مالکیت از شرکت های خارجی و مصادره اموال آنان را به دنبال داشت.

تا اواخر دهه 1980 مبارزات ملی گرایانه فروکش کرده و امروزه سرمایه گذاران خارجی را به عنوان تهدید کنندگان توسعه اقتصادی نمی نگرند . بلکه آنها را به عنوان منبع مورد نیاز برای تأمین سرمایه گذاری ها نگاه می کنند . اما با این تفاصیل، هنوز هم بعضی کشورهای آسیایی، به ویژه آنها که مستعمره کشورهای غربی بود ه اند، احساسات ملی گرایانه خود راحفظ نموده اند . کشور های ژاپن، کره، تایوان، نیز در دوران پیشرفت خود از اصولی پیروی کردند که مهم ترین محور آنها پایبندی به ناسیونالیسم اقتصادی بود. با تغییر شرایط و توجه ها، ملی گرایی اقتصادی ظهور و افول می کند و شرکت های خارجی نیز به تبع آن مورد تکریم و یا آزار و اذیت قرار می گیرند . پس از پایان جنگ دوم جهانی کوشش ها در جهت کاهش تأثیر تخریبی ناسیونالیسم اقتصادی ، منجر به تاسیس موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) گردید. از بطن این موافقتنامه بین المللی بود که سازمان تجارت جهانی( WTO) متولد گردید . این سازمان پیشتاز آزادسازی تجارت شده می باشد و گام به گام به سوی حذف و تضعیف ناسیونالیسم اقتصادی حرکت می کند.

علیرغم فروکش کردن مبارزات اقتصادی ملی گرایانه، در بسیاری از کشورهای ثروتمند نیز ممکن می باشد شاهد احساسات ملی گرایانه باشیم . زمانی که سرمایه گذاران ژاپنی اقدام به خرید مرکز راکفلر و بسیاری از مراکز مهم و مورد توجه مردم آمریکا نمودند ؛ سیاستمداران، اتحادیه های کارگری، مطبوعات و بسیاری دیگر خواستار محدود کردن ژاپنی ها شده و می گفتند« نگذارید ژاپنی ها آمریکا را بخرند».

ژاپنی ها هم در مورد کالاهای امریکایی که در ژاپن باز اریابی می گردد، همین احساسات ملی گرایانه را داشتند زمانی که آمریکایی ها به ژاپن فشار آوردند تا برای متعادل ک ردن تراز تجاری فیمابین، برنج بیشتری را از آمریکا وارد کند، احساسات ملی گرایانه ژاپنی ها به اوج خود رسید . اعتقاد ریشه دار ژاپنی ها به خودکفایی، تکریم به خود و رفاه کشاورزان باعث گردید سال های متمادی پیش روی هرگونه تغییری مقاومت کنند . نهایتاً کمبود محصول برنج ژاپن در سال 1993 و 1994 باعث گردید به گونه موقت تسهیلاتی برای ورود برنج آمریکایی به بازار ژاپن فراهم گردد . حتی در این شرایط نیز تمام برنج های وارداتی بایستی قبل از فروش با برنج ژاپنی مخلوط می گردید اما با عادی شدن اندازه برداشت برنج در ژاپن، مساله خودکفایی ژاپن در برنج مجدداً مطرح گردید.

[1] – Mercantilism

[2] – Statism

[3] – Protectionism

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • هدف اصلی

شناسایی ارتباط بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

  • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهدید ادراک شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

1-5- سئوال های پژوهش

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

  • سئوال های فرعی پژوهش

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان  با فرمت ورد