عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کاربرد خدمات الکترونیکی تلفن همراه باجذب مشتری

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع بانکداری الکترونیک:

بانکداری‌الکترونیکی دو گونه می باشد:

الف) بانکداری دوگانه که ترکیبی ازسیستم مدیریت بانکی مجازی وسنتی می باشد.سیستمی که درآن خدمات بانکی ازطریق مراجعه مستقیم مشتریان،همراه باارائه خدمات بانکداری اینترنتی انجام می گردد.

ب) بانکداری مجازی که خدمات خود را فقط از طریق کانال های الکترونیکی و بدون وجود شعبه انجام می دهد.

درحال حاضرسازه‌های مجازی درکنار سازه‌های فیزیکی ایجاد شده‌اند. در این بین سازه سازمانی بانک‌ها نیز از این قاعده پیروی می کند وبانکها درکنارسازه فیزیکی‌ شان حداقل به راه‌اندازی سازه‌ای مجازی نیزهمت گماشته‌ اند وبه ایجاد سایت اینترنتی و ارائهخدمات از طریق فناور‌ی های جدید روی آورده‌اند. کاربران ومشتریان بانک‌ها میتوانندازطریق سازه مجازی،کلیه عملیات بانک‌یشان را اعم از پرداخت قبض، حواله، انتقال وجه، خرید و فروش

 

ارز و سهام را انجام دهند.ما دراینجا برای روشن شدن مطلب، سطوح و ابعاد مختلف سازه فیزیکی و سازه مجازی بانک‌ را مطالعه می‌کنیم.

1) نوع معماری: معماری‌‌ سازه بانک‌های سنتی از قوانین وابسته به جغرافیا و زمان فیزیکی تبعیت می کند. درحالیکه معماری‌ سازه‌های مجازی ازقوانین معماری باز‍ِ غیرفیزیکی پیروی می کند؛ در این‌نوع معماری، سازه منعطف می باشد، ریز ریز می گردد، دسته ‌بندی می گردد و قابل شکستن و قابل تغییر می باشد. سازه مجازی امکان رها بودن در فضا را دارد اما سازه فیزیکی چسپیده بر زمین می باشد.

2) نوع مصالح: بانک‌های سنتی مرسوم که از سازه‌ای فیزیکی برخوردارند در معماری این نوع سازه‌ها نیز از مصالح مادی و فیزیکی از قبیل آجر، سیمان و کاشی بهره گیری می گردد. اما مصالح و مواد اولیه سازه‌های بانک مجازی، اطلاعات و داده‌های ریاضی می باشد.

3) نوع ساختمان: در بانک سنتی، مرکزیت‌ داشتن جزئی از سبک معماری ساختمان می باشد یعنی بانک‌مرکزی دارای ساختمان متفاوتی از سایر بانک‌ها می باشد و خود بانک‌ها نیز شعبه اصلی و شعبه‌های حاشیه ا‌یشان داری ساختمان متفاوتی هستند. مثلا ساختمان بانک مرکزی صادرات یا تجارت در تهران بسیار عظیم‌ تر از سایر شعبه‌ هایشان در تهران و شهرستان می باشد. در سنتی اول بانک مرکزی قرار می‌گیرد که محاط بر همه بانک‌ها می باشد سپس ساختمان مرکزی  بانک‌ها مثل ملی و سپه و صادرات قرار می‌گیرد، آنگاه شعبه‌های اصلی و سپس شعبه‌های درجه دو و سه و چهارشان به ترتیب هر یک دارای سبک معماری متفاوتی با در نظر داشتن وضعیت مرکزی یا پیرامونی‌ بودنشان دارند.

ساختمان بانک‌های مجازی در فضای الکترونیکی وب طراحی می گردد. این فضای اینترنتی به بانک‌ها و شعباتشان اجازه می‌دهد که در یک محیط مشترک نه به‌ مثابه جزیره‌هایی دور از هم به فعالیت بپردازند.

4) وضعیت زمانی و مکانی:  بانک‌های معمول از محدودیت زمانی و مکانی رنج می‌برند. این‌ نمونه بانک‌ها فقط در یک محیط جغرافیایی و در طی یک دوره زمانی معیین قادر به خدمات‌ دهی به مشتریانشان هستند. اما بانک‌های مجازی با پشت سر گذاشتن محدودیت‌های زمانی و مکانی قادرند در هر زمان و مکانی به گونه مستمر به فعالیت‌‌شان ادامه دهند.

5) چگونگی دسترسی: با در نظر داشتن محدودیت‌های زمانی و مکانی بانک‌های سنتی، دسترسی به آنها نسبت به بانک‌های مجازی سهل و آسان نیست. از نظر سلسله مراتب اداری نیز دسترسی به مدیران بلند ‌مرتبه بانک‌ها از طریق پست الکترونیکی وفضای مجازی و دیگر امکانات طراحی شده آسان‌ تر از دسترسی معمول فیزیکی می باشد.

6) نوع خدمات‌دهی: بانک‌های فیزیکی از سبک خدمات‌ دهی خطی پیروی می‌کنند. در این خدمات یک کارمند یک ارباب رجوع را خدمات‌ رسانی می کند و نظاره صف بانک‌ها بهترین نمود خطی بودن خدمات‌ دهی اینگونه بانک‌ها می باشد. خدمات بانک‌های مجازی، متراکم و حجمی می باشد در خدمات‌ رسانی بانک‌های مجازی از قاعده یک خدمت برای همگان بهره گرفته می گردد.

7) نوع سارقان: از نظر امنیتی بانک‌های فیزیکی و مجازی توامان در معرض دزدی و سرقت قرار دارند.اما تفاوت اینجا می باشد که اکثر دزدان بانک‌های فیزیکی افرادی کم‌ سواد،کم‌ تحصیلات وتخصص چندانی ندارند اما به‌ علت خصلت پیچیده محیط‌های فیزیکی ، دزدی از بانک‌های مجازی نیازمند تخصص، دانش و تبحربالایی دارد.(ماهنامه تدبیر، 1383)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات پژوهش بصورت زیر می باشد:

1- آیا مشتریان همه امور بانکی خود را از طریق الکترونیکی انجام می دهند؟

2- آیا اعتماد به سیستم بانکی الکترونیکی تلفن همراه در جذب مشتری موثر می باشد؟

3- آیا مشتریانی که از خدمات بانکداری تلفن همراه بهره گیری می کنند، نسبت به امنیت آن اطمینان دارند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- آیا صحت انجام خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه در جلب مشتری موثر می باشد؟

5- آیا بین رضامندی مشتریان بانکی و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی تلفن همراه ارتباط هست؟

6- آیا بین اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی تلفن همراه و جذب مشتری از این طریق ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط کاربرد خدمات الکترونیکی تلفن همراه باجذب مشتری با فرمت ورد