اختلال کم توجهی | بیش فعالی (کودکان ) | بیماری

 

 

توضیح مریضی

مشکل کم توجهیهی ـ بیش فعالیی عبارت است از یه نوع رفتار خاص در کودکان به طوری که این کودکان تنها می تونن واسه مدت کوتاهی روی یه موضوع خاص تمرکز کنن. ً این کودکان بعضی وقتا حرکات و رفتار کنترل نشده ای رو به طور یهویی از خود میدن. البته بیش فعالیی می تونه وجود داشته باشه یا نداشته باشه. به نظر می رسه که این مشکل در مشکلات یادگیری نقش داشته باشه و تخمین زده می شه حدود ۱۰%-۵% کودکان مدرسه ای گرفتار این مشکل باشن.

علایم شایع

کودک روی صندلی مرتب می جنبد و دستا و پاهای خود رو تکون میده.
وقتی به کودک گفته می شه که بشینین، فقط به مدت کوتاهی روی صندلی بند می شه.
حواس کودک به راحتی پرت می شه.
قبل از مطرح شدن کامل سؤال ، کودک جواب رو میده.
کودک در رعایت نوبت در بازی و صف مشکل داره.
کودک در اجرای دستورالعملا مشکل داره.
کودک قادر به دقیق شدن و فوکوس کردن روی یه کار یا بازی مشخص نیس .
مرتب از یه کار تموم نشده منصرف شده ، به کار دیگری می پردازه.
در انجام بازی ، بدون ایجاد سروصدا، مشکل داره.
زیاد صحبت می کنه.
وسط صحبت یا کار بقیه می پره.
به نظر می رسه که اصلاً گوش نمی ده.
چیزای لازم واسه انجام کارا رو گم می کنه.
بیشتر کارای خطرناک انجام میده بدون اینکه به عواقب بد اونا توجه داشته باشه.

علل

عوامل شدید شدن کننده مریضی

سابقه خانوادگی این مشکل

پیشگیری

هیچ روش خاصی واسه پیشگیری وجود نداره

عواقب مورد انتظار

در بعضی از موارد، رفتار عجیب کودک به هنگام بلوغ به طور کاملً برطرف می شه. در بعضی دیگه، بیش فعالیی با افزایش سن کاهش پیدا میکنه. اما تعدادی از این کودکان در آخرً به نوجوانان و بزرگسالانی مشکل دار تبدیل می شن.

مشکلات احتمالی

امکان داره مشکلات کودک درزمان زمان برطرف نشن. در آخرً کودک وقتی بزرگ می شه ممکن است در تحصیل موفق نباشه، یا اینکه رفتار ضداجتماعی و بعضی وقتا جنایی از خود بروز دهد.
امکان داره کودک در بزرگسالی دچار مشکل شخصیت شه.

درمان

اصول کلی

درمان و مشاوره به والدین و کودک به وسیله دکتر
رفتار درمانی و شناخت درمانی . کودک خود در این نوع درمانا نقش مهمی رو به عهده داره. اون باید مواظب رفتار خود باشه، نقش محوله رو به خوبی اجرا کنه، و رفتار خود رو ثبت کنه. تو یه طرح کلی ، پایه این روشای درمانی بر راهبردهای تغییر رفتار بد استواره . به نظر می رسه که ترکیب این روشای درمانی با داروها بهترین یافته های رو در کنترل علایم به همراه داشته باشه.
در خونه یه محیط متناسب و محدودیتای به طور کاملً مشخص واسه رفتار کودک رو در نظر بگیرین. ً باید از راه های تربیتی هم به طور همیشگی بهره گرفت . اگه احساس می کنین که نیاز به کمک از طرف افراد متخصص امر دارین مراجعه کنین.
با معلم کودک تماس دائمی داشته باشین. اگه کودک در درس خود نیاز به کمک بیشتری داره، امکان اون رو جفت و جور کنین.

داروها

دکتر شما شاید تصمیم بگیره داروهایی مثل متیل فنیدات (ریتالین )، که ً اثر آرامش بخش در کودکان دچار این مشکل دارن، تجویز کنه. این داروها اثرات جانبی ناخوشایندی دارن، از جمله : مشکل در خواب ، افسردگی ، سردرد، معده درد، بی اشتهایی ، و کاهش رشد.

فعالیت در زمان دچار شدن به این مریضی

فعالیت در زمان دچار شدن به این مریضی کودک خود رو حتی امکان در چارچوب مشخصی در بیارین.

رژیم غذایی

رژیم غذایی مخصوصی پیشنهاد شدن: حذف کلیه افزودنیای غذایی (ادویه جات و چیزای دیگه ای به جز اینا )، حذف مواد به خصوصی از رژیم غذایی ، یا ویتامین درمانی شدید. بیشتر تحقیقات پزشکی اشاره به این دارن که این رژیما واسه تعداد بسیار کمی از کودکان به درد بخور هستن. اما بسیاری از والدین تغییرات قابل توجهی رو در رفتار کودکان خود پس از استفاده از این رژیما گزارش کردن. شاید دلیل اون این باشه که با جفت و جور غذاهای مخصوص واسه کودک ، ایشون احساس می کنه که توجه بیشتری به اون می شه. در مورد هرگونه رژیم غذایی مخصوصی که واسه کودک خود در نظر دارین با دکتر خود مشورت کنین.

درچه شرایطی باید به دکتر مراجعه کرد؟:

اگه احساس می کنین کودکتون علایم مشکل کم توجهیهی ـ بیش فعالیی رو داره.
اگه پس از شروع درمان علایم بدتر شن.
اگه دچار علایم جدید وغیرقابل کنترل شدین. داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است مشکلات جانبی به همراه داشته باشن.

منبع: www.irteb.com

علایم شایع

کودک روی صندلی مرتب می جنبد و دستا و پاهای خود رو تکون میده.
وقتی به کودک گفته می شه که بشینین، فقط به مدت کوتاهی روی صندلی بند می شه.
حواس کودک به راحتی پرت می شه.
قبل از مطرح شدن کامل سؤال ، کودک جواب رو میده.
کودک در رعایت نوبت در بازی و صف مشکل داره.
کودک در اجرای دستورالعملا مشکل داره.
کودک قادر به دقیق شدن و فوکوس کردن روی یه کار یا بازی مشخص نیس .
مرتب از یه کار تموم نشده منصرف شده ، به کار دیگری می پردازه.
در انجام بازی ، بدون ایجاد سروصدا، مشکل داره.
زیاد صحبت می کنه.
وسط صحبت یا کار بقیه می پره.
به نظر می رسه که اصلاً گوش نمی ده.
چیزای لازم واسه انجام کارا رو گم می کنه.
بیشتر کارای خطرناک انجام میده بدون اینکه به عواقب بد اونا توجه داشته باشه.

علل

عوامل شدید شدن کننده مریضی

سابقه خانوادگی این مشکل

پیشگیری

هیچ روش خاصی واسه پیشگیری وجود نداره

عواقب مورد انتظار

در بعضی از موارد، رفتار عجیب کودک به هنگام بلوغ به طور کاملً برطرف می شه. در بعضی دیگه، بیش فعالی با افزایش سن کاهش پیدا میکنه. اما تعدادی از این کودکان در آخرً به نوجوانان و بزرگسالانی مشکل دار تبدیل می شن.

مشکلات احتمالی

امکان داره مشکلات کودک درزمان زمان برطرف نشن. در آخرً کودک وقتی بزرگ می شه ممکن است در تحصیل موفق نباشه، یا اینکه رفتار ضداجتماعی و بعضی وقتا جنایی از خود بروز دهد.
امکان داره کودک در بزرگسالی دچار مشکل شخصیت شه.

درمان

اصول کلی

درمان و مشاوره به والدین و کودک به وسیله دکتر
رفتار درمانی و شناخت درمانی . کودک خود در این نوع درمانا نقش مهمی رو به عهده داره. اون باید مواظب رفتار خود باشه، نقش محوله رو به خوبی اجرا کنه، و رفتار خود رو ثبت کنه. تو یه طرح کلی ، پایه این روشای درمانی بر راهبردهای تغییر رفتار بد استواره . به نظر می رسه که ترکیب این روشای درمانی با داروها بهترین یافته های رو در کنترل علایم به همراه داشته باشه.
در خونه یه محیط متناسب و محدودیتای به طور کاملً مشخص واسه رفتار کودک رو در نظر بگیرین. ً باید از راه های تربیتی هم به طور همیشگی بهره گرفت . اگه احساس می کنین که نیاز به کمک از طرف افراد متخصص امر دارین مراجعه کنین.
با معلم کودک تماس دائمی داشته باشین. اگه کودک در درس خود نیاز به کمک بیشتری داره، امکان اون رو جفت و جور کنین.

داروها

دکتر شما شاید تصمیم بگیره داروهایی مثل متیل فنیدات (ریتالین )، که ً اثر آرامش بخش در کودکان دچار این مشکل دارن، تجویز کنه. این داروها اثرات جانبی ناخوشایندی دارن، از جمله : مشکل در خواب ، افسردگی ، سردرد، معده درد، بی اشتهایی ، و کاهش رشد.

فعالیت در زمان دچار شدن به این مریضی

فعالیت در زمان دچار شدن به این مریضی کودک خود رو حتی امکان در چارچوب مشخصی در بیارین.

رژیم غذایی

رژیم غذایی مخصوصی پیشنهاد شدن: حذف کلیه افزودنیای غذایی (ادویه جات و چیزای دیگه ای به جز اینا )، حذف مواد به خصوصی از رژیم غذایی ، یا ویتامین درمانی شدید. بیشتر تحقیقات پزشکی اشاره به این دارن که این رژیما واسه تعداد بسیار کمی از کودکان به درد بخور هستن. اما بسیاری از والدین تغییرات قابل توجهی رو در رفتار کودکان خود پس از استفاده از این رژیما گزارش کردن. شاید دلیل اون این باشه که با جفت و جور غذاهای مخصوص واسه کودک ، ایشون احساس می کنه که توجه بیشتری به اون می شه. در مورد هرگونه رژیم غذایی مخصوصی که واسه کودک خود در نظر دارین با دکتر خود مشورت کنین.

درچه شرایطی باید به دکتر مراجعه کرد؟:

اگه احساس می کنین کودکتون علایم مشکل کم توجهی ـ بیش فعالی رو داره.
اگه پس از شروع درمان علایم بدتر شن.
اگه دچار علایم جدید وغیرقابل کنترل شدین. داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است مشکلات جانبی به همراه داشته باشن.

منبع: www.irteb.com

جمع آوری به وسیله بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکا

  • مطالب در رابطه