اختلال هویت جنسی! | بیماری

مشکل هویت جنسی!

مشکل هویت جنسی یا {ترانس سکسوالیسم} حالتی که فرد دارای شخصیت مشخص و مشخص باشه ولی خیلی زیاد معتقد به تعلق داشتن به جنس مخالف باشه.

مشکل هویت جنسی، یه مشکل روانپزشکیه که آناتومی، فیزیولوژی هورمونی و فرمول کروموزومی جنسی فرد، هماهنگ و ظاهر ایشون هم در همون جنسیه که فرمول ژنتیکی ویه اما از نظر روانی از اون نقش جنسی که در اون هستش، در عذاب شدیده. این مشکل یعنی احساس مبرم ناراحتی از ساخت آناتومیک بدن خود و آرزوی مبرم از خلاصی ظاهر جنسی خود و زندگی کردن در نقش جنس مقابل.

مشکل هویت جنسی، اختلالی به طور کامل شناخته شده، و در طبقه بندی مشکلات روانی گذاشته شده اما دلیل این مشکل هنوز به طور قطع مشخص نشده و دلیل شناسی اون به چند عامل نسبت داده می شه، اما به احتمال زیاد، مهم ترین عامل اون ژنتیکیه. بعضی از روانشناسان فکر می کنن که مصرف هورمونا در دوران بارداری هم در بروز {مشکل هویت جنسی} جنین موثره، طوری که در صورت ترشح زیاد تستسترون در دوران بارداری، در مغز جنین دختر، هسته اولیه مردونگی به وجود میاد و در صورت کاهش اون در جنین پسر، ایشون به سمت دختر بودن گرایش پیدا می کنه.


مشکل هویت جنسی!

۵/۵

۲

منبع : salamatnews.com