اختلال شخصیت | اختلال شخصیت چیست و درمان اختلالات شخصیتی | بیماری

به نقل از : مشکلات شخصیتی عبارتند از مجموعه اختلالای روان شناختی که ویژگی اصلی اونا رفتارای  خشک و غیر قابل انعطافاست. این رفتارها به افراد آسیب میرسونه، چون مانع سازگاری اونا با الزامای زندگی روزانه می شه و روابط اونا رو با بقیه دچار مشکل می سازه.

 

 مشکل شخصیت

شخصیت چیه؟
شخصیت یعنی « یه سری از رفتار وشیوهای تفکر شخص در زندگی روزمره که با ویژگیای بی همتا بودن ، ثبات (پایداری) و توانایی پیش بینی» مشخص می شه. از این تعریف چندین نکته قابل استنباطه.

بی همتایی و فرق : شخصیت یه فرد بی همتاست و در عین بعضی مشابهتا ، هیچ دو شخصیت برابر و همسان وجود نداره.

ثبات داشتن (پایداری) : هر چند افراد در شرایط و محیطهای جورواجور در ظاهر رفتار مخالف و مختلفی دارن، ولی در طول زمان (مثلا چندین دهه) رفتار و عکس العمل و هم اینکه روش تفکر اونا دارای یه در ثبات نسبی دائمیه.

توانایی پیش بینی : با توجه کردن و مطالعه رفتار و نوع تفکر افراد میشه سبک رفتاری و تفکری افراد رو با احتمال زیاد پیش بینی کرد. توانایی پیش بینی رفتار با «ثبات در رفتار» رابطه دوطرفه داره.

مشکل شخصیت چیه؟
تاحالا کسی رو دیدین که در برابر یه انتقاد ساده ، عکس العمل خشمگینانه شدیدی داشته باشه؟
از خود پرسیده اید که به چه دلیل بعضی افراد نوعای جورواجور «خال کوبی» رو روی پوست خود دارن؟
به چه دلیل بعضی افراد واسه خود بعضی افراد واسه خود ، خونواده و … برنامه ریزی سختگیرانه دارن طوری که شرایط بحرانی هم حاضر به تغییر اون نیستن؟

: شخصیت می تونه موافق و یا مخالف باشه. «اختلاف» وقتی مطرح می شه که افراد قادر نباشن تفکر و رفتار خود رو با محیط و تغییرات اون تطبیق بدن. سازگاری یا نبود سازگاری رابطه نزدیکی با «انعطاف پذیری» داره. یه شخصیت سالم با وجود ثبات و پایداری به میزانی از انعطاف پذیری استفاده میکرد. اما افراد مخالف در برخورد با موقعیتایی که عکس العمل به اونا لازمه تغییرات و تصمیمات جدیده، تفکر و رفتار انعطاف ناپذیری از خود میدن. پس ، مشکل شخصیت یعنی «رفتارای مخالف و انعطاف ناپذیر در برخورد با محیط و موقعیتا»

اندازه گسترش مشکل شخصیت

گسترش در جمعیت کلی
اندازه گسترش مشکل شخصیت در کل جمعیت حدود ۴ تا ۶ درصد برآورد شده. هر چند در بین نوعای جورواجور شخصیتی فرقای معنی دار هست مثلا برآورده ها واسه مشکل پارانوئید حدود (۰.۵ تا ۲.۵ درصد) است در حالی که واسه مشکل اجتنابی بین (۱ تا ۱۰ درصد) اعلام شده.

گسترش در بین دو جنس
در اندازه گسترش مشکل شخصیت بین دو جنس تفاوتای معنی دار دیده می شه واسه نمونه در حالی که طبق برآوردهاا صداجتماعی واختلال وسواسی- جبری در مردان بیشتر از زنونه مشکل مرزی نمایشی و وابسته در زنان بیشتر از مردان (بعضی وقتا ۲ برابر مردان) است.

درمان مشکل شخصیت
روان درمانی
روشیه که روانشناسان بالینی یا مشاور با به کار گیری اقدامات «نیرو دارویی» مبادرت به درمان مشکل می کنه و شامل شکلای جور واجور مختلفیه مثل «روانکاروی ، شناخت درمانی ، رفتار درمانی ، گروه درمانی ، آموزش مهارتای اجتماعی و… هدف از روان دمانی ، آموزش رفتارای جدید همراه با اسجاد خودآگاهی و بینش در مراجع (دروان جو) نسبت به رفتار خود و اثر اون بر فرد و جامعه س. در درمان مشکل شخصیت اولویت با روان درمانیه.

درمان دارویی
در کنلار روان درمانی وقتی هست که لازمه از دارو هم استفاده شه تا روند درمان آسون کردن شه. دارو درمانی زیر نظر روانپزشک اعمال می شه و اندازه و تعداد مصرف رو اون تعیین می کنه. داروهای مورد استفاده واسه درمان این مشکل بطور غیر مستقیم اثر خود در اعمال می کنن. بعضی از گروه ها دارویی مورد استفاده عبارتند از: ضد اضطرابها ، ضد افسردگیها ، ضد جنونها.

جمع آوری: بخش سلامت