اختلال دید در سالمندان | سالمندان

مشکل دید در سالمندان

انجام معاینه های روتین چشم در هر سال واسه سالمندان لازمه. تغییرات بینایی ممکنه ادامه فعالیتای روزمره فرد مثلا رانندگی یا مطالعه دچار مشکل کنه، اما مشکل بینایی ممکنه نشونه ای از یه مشکل جدی تر واسه سلامتی باشه.
بیشتر مشکلات بینایی سالمندان رو میشه با یه تغییر نمره عینک درمان کرد. معاینه منظم چشم پزشکی هم اینکه این امکان رو به وجود میاره تا مریضیای چشمی رایجی که سالمندان رو گرفتار می کنه مانند آب مشکی یا گلوکوم و آب مروارید یا کاتاراکت پیشگیری و درمان شن.
● از جمله علائم نشون دهنده نیاز به مراجعه به چشم دکتر در سالمندان اینا هستن:
ـ تاری دید. اگه دیدن علائم جاده در رانندگی واسه تون مشکله یا کلمات هنگام مطالعه محو به نظر می رسن، این به معنی اون هستش که زمان تغییر شماره عینک شما شده.
مشکل دید در نور کم. این مشکل بیشتر نشونه اولیه بدتر شدن بیناییه.
اگه در مکانای آشنا مثلا در خونه زیادتر از اندازه عادی به چیزها برخورد یا اونا رو وارونه می کنین، ممکنه بینایی تون دچار اشکال شده باشه. دید محیطی با افزایش سن دچار نقصان می شه، در نتیجه واسه سالمندان دیدن اشیایی که در حولوحوش اونا قرار دارن مشکل می شه و درک بینایی اونا دچار تغییر میره.
ـ سردردهای همیشگی و حملات سرگیجه ممکنه نشون دهنده مشکلات بینایی باشه. وقتی که دید افراد دچار اشکال می شه، تمایل پیدا می کنن چشمای شون رو تنگ کنندو از گوشه چشم نگاه کنن. فشار وارد اومده بر چشم در این خالت ممکنه باعث سردرد و سرگیجه شه.

همشهری آنلاین
ویرایش و خلاصه کردن:

انجام معاینه های روتین چشم در هر سال واسه سالمندان لازمه. تغییرات بینایی ممکنه ادامه فعالیتای روزمره فرد مثلا رانندگی یا مطالعه دچار مشکل کنه، اما مشکل بینایی ممکنه نشونه ای از یه مشکل جدی تر واسه سلامتی باشه.
بیشتر مشکلات بینایی سالمندان رو میشه با یه تغییر نمره عینک درمان کرد. معاینه منظم چشم پزشکی هم اینکه این امکان رو به وجود میاره تا مریضیای چشمی رایجی که سالمندان رو گرفتار می کنه مانند آب مشکی یا گلوکوم و آب مروارید یا کاتاراکت پیشگیری و درمان شن.
● از جمله علائم نشون دهنده نیاز به مراجعه به چشم دکتر در سالمندان اینا هستن:
ـ تاری دید. اگه دیدن علائم جاده در رانندگی واسه تون مشکله یا کلمات هنگام مطالعه محو به نظر می رسن، این به معنی اون هستش که زمان تغییر شماره عینک شما شده.
مشکل دید در نور کم. این مشکل بیشتر نشونه اولیه بدتر شدن بیناییه.
اگه در مکانای آشنا مثلا در خونه زیادتر از اندازه عادی به چیزها برخورد یا اونا رو وارونه می کنین، ممکنه بینایی تون دچار اشکال شده باشه. دید محیطی با افزایش سن دچار نقصان می شه، در نتیجه واسه سالمندان دیدن اشیایی که در حولوحوش اونا قرار دارن مشکل می شه و درک بینایی اونا دچار تغییر میره.
ـ سردردهای همیشگی و حملات سرگیجه ممکنه نشون دهنده مشکلات بینایی باشه. وقتی که دید افراد دچار اشکال می شه، تمایل پیدا می کنن چشمای شون رو تنگ کنندو از گوشه چشم نگاه کنن. فشار وارد اومده بر چشم در این خالت ممکنه باعث سردرد و سرگیجه شه.

همشهری آنلاین
ویرایش و خلاصه کردن: