اختلال دوقطبی شخصیت | بیماری

 

 

مشکل دوقطبی یا عاشقی -افسردگی با دوره هایی از تجارب افسردگی و عاشقی مشخص می شه.علایمی که در دوره عاشقی بروز می کنه بر خلاف علایم افسردگیه.در دوره عاشقی فرد خیلی خوشحال و غیر معموله و فرد در خوداحساس توانایی زیادی کرده و همیشه صحبت می کنه.از کاری به کار دیگه رو می کنه بی اینکه

نیاز به خواب داشته باشدو نقشه های بزرگی میکشه بی اینکه به عملی بودن اون فکر کنه.اینجور آدمایی سخت بر انگیخته ان و همیشه باید باید فعال باشن،اونا ممکنه ساعتا به این طرف و اون طرف برن،آواز بخونن،فریاد بزنن و مشت به دیوار بکوبند،زود عصبانی شده و ممکنه دست به تهاجم و پرخاش بزنن.

دانشنامه رشد

نیاز به خواب داشته باشدو نقشه های بزرگی میکشه بی اینکه به عملی بودن اون فکر کنه.اینجور آدمایی سخت بر انگیخته ان و همیشه باید باید فعال باشن،اونا ممکنه ساعتا به این طرف و اون طرف برن،آواز بخونن،فریاد بزنن و مشت به دیوار بکوبند،زود عصبانی شده و ممکنه دست به تهاجم و پرخاش بزنن.

دانشنامه رشد