پایان نامه ارشد

توسعه گردشگری شهر میبد با تاکید بر آثار تاریخی-دانلود پایان نامه ارشد

 توسعه گردشگری شهر میبد با تاکید بر آثار تاریخی قسمتی از متن پایان نامه :   جامعه آماری ،نمونه  و حجم نمونه : 1-5-1- جامعه آماری : جامعه آماری پژوهش را گردشگران ،شهروندان تشکیل میدهند Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه بررسی رابطه کاربرد خدمات الکترونیکی تلفن همراه باجذب مشتری

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط کاربرد خدمات الکترونیکی تلفن همراه باجذب مشتری قسمتی از متن پایان نامه : جامعه ی آماری: جامعه ی آماری ممکن می باشد محدود یا نامحدود باشد. جامعه Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری

  عنوان کامل پایان نامه :   مطالعه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری قسمتی از متن پایان نامه : سایت منبع 7  ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات) قلمرو موضوعی پژوهش: باتوجه به Read more…

By 92, ago