تجربه و فرهنگ به توضيح تفاوت ميان کارمندان در درک سودمندي و سهولت استفاده از فناوري خواهند پرداخت.
درک سودمندي و سهولت بر رضايت‌مندي کارمندان در استفاده از فناوري تاثير خواهد گذاشت. اين مدل بررسي خواهد کرد با توجه به اين تفاوت‌ها به چه علت بعضي کارمندان رضايت بيشتري در استفاده از RFID خواهند داشت. تفاوت ديدگاه بين کارمندان منجر به استفاده‌هاي مختلف از فناوري بين کارمندان خواهد شد که اطلاع از اين امر راهنماي خوبي براي سازمان‌ها در استفاده و اجرا از RFID خواهد شد. براي سازمان‌هايي که در آن کارمندان اختيار عمل در استفاده از RFID خواهند داشت، رضايت‌مندي ايشان در استفاده از RFID نيز بررسي خواهد شد. براي بالا بردن هرچه بيشتر اعتبار مدل تاثير مستقيم ارتباط شغلي، قابليت اثبات نتايج، نگراني در استفاده از فناوري، جنسيت، فرهنگ و تجربه بر روي رضايت‌مندي کارکنان نيز بررسي خواهد شد.

شکل ?-?: نمودار مدل مفهومي TAM

فصل سوم
روش تحقيق

در اين قسمت به بررسي روش تحقيق، اطلاعات جمع آوري شده و روش‌شناسي73 خواهيم پرداخت.

?-?- روش تحقيق
روش مورد استفاده در اين تحقيق? روش پيمايشي توصيفي است. لذا جهت جمع‌‌آوري اطلاعات مقدماتي جهت شناخت مسئله و فناوري نوين? داده‌هاي مورد نياز براي پيشينه تحقيق و مباني نظري آن از روش کتابخانه‌اي استفاده مي‌شود. جهت گردآوري اطلاعات براي بررسي وضعيت موجود پذيرش فناوري از روش ميداني استفاده خواهد شد.

?-?- ابزارهاي جمع‌آوري اطلاعات
ابزار جمع‌آوري اطلاعات در اين تحقيق مصاحبه و پرسش‌نامه خواهد بود. لذا مصاحبه‌هايي در صورت امکان با مطلعان اين فناوري مبني بر ميزان اهميت و عوامل موثر بر پياده سازي آن صورت خواهد گرفت. مصاحبه‌ها با طراحي سوالات باز و بسته انجام مي‌گيرد. از پرسش‌نامه براي جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز تحقيق استفاده مي‌شود که قسمت اول شامل اطلاعات جمعيت شناختي شرکت‌کنندگان و قسمت دوم سوالات بسته با مقياس ليکرت براي ارزيابي وضعيت فرضيه‌هاي تحقيق است.

?-?- طراحي مطالعه
هدف اصلي ِ اين مطالعه بررسي ويژگي‌هاي شخصيتي کارمندان بر روي پذيرش فناوري RFID مي‌باشد. در اين راستا، مطالعه به سمتي هدايت شد که سوالات پرسش‌نامه از فرضيات استنتاج شدند و فرضيات به صورت رسمي مورد آزمون قرار گرفتند. مطالعه به صورت مقطعي74 خواهد بود[46].

?-?- طراحي نمونه
واحد مورد مطالعه در اين تحقيق کارمندان فروشگاه‌ها و خرده‌فروشي‌ها مي‌باشند. اين کارمند بايد در فروشگاه‌هايي مشغول به کار باشد که از RFID در فعاليت‌هاي روزانه‌ي خود استفاده مي‌کند يا به صورت آزمايشي75 در حال استفاده از آن مي‌باشد. اين حقيقت که تعداد محدودي از سازمان‌ها و فروشگاه‌ها RFID را پياده‌سازي کرده‌اند، تعداد پاسخ‌ها را در يک مقياس بزرگ کاهش مي‌دهد. به علاوه کاربردهاي متعددي از RFID وجود دارد که براي کارمندان به عنوان يک سيستم RFID شناخته شده نيست. زيرا آن‌ها بخشي از سيستم‌هاي توليدي خودکار هستند که از RFID تنها به عنوان يک ابزار براي آسان کردن مراحل کار استفاده مي‌کنند. . به عنوان مثال مي توان به سيستم اداره‌ي کشت و زرع در کشور آلمان اشاره کرد که در بعضي گلخانه ها مورد استفاده قرار مي گيرد. اين سيستم انتقال گياهان به درون گلخانه را کنترل مي‌کند. درجايي که برچسب هاي RFID سيستم آبياري را فعال مي کنند و دوربين ها روند رشد و نمو گياهان را تحت نظر دارند. سپس سيستم تعيين خواهد کرد که گياه بايد به گلخانه بازگردد يا براي حمل آماده است [15](www.wpshotrisystem.com). فناوري RFID در اين سيستم بيش از اين که يک سيستم مجزا باشد، صرفا يک تسهيل کننده است. لذا انتظار مي‌رود که در شرايطي مشابه به احتمال زياد کارمندان RFID را به عنوان جزئي از سيستم ندانند و کل سيستم را به عنوان مرجع پاسخ گويي به سوالات استفاده کنند. سازمان‌هايي که درگير اجراي RFID هستند، بر اساس اطلاعات رسانه‌اي، وب سايت‌ها و ارتباطات شخصي با تامين کنندگان فناوري RFID، آن را ارتقا داده و آزمايش مي‌کنند. براي تشخيص اين مطلب که آيا از فروشگاه‌هايي که از RFID استفاده مي کنند، نتايج ارزشمندي دريافت مي‌گردد يا خير، از قضاوت شخصي استفاده شد. در فروشگاه‌هايي که حاضر به همکاري در اين زمينه شدند، از هر کارمندي که به RFID دسترسي داشت، خواسته شد تا پرسش نامه را پر کند.
فروشگاه‌هاي شرکت‌کننده در اين زمينه فروشگاه‌هاي لوازم ورزشي، پوشاک، لوازم التحرير و کتاب‌فروشي بودند. کتاب‌فروشي‌ها و فروشگاه‌هاي لوازم التحرير از جمله‌هاي کالاهايي هستند که به نسبت زودتر از بقيه‌ي کالاي موجود در بازار مجهز به تگ RFID شده‌اند. هدف اصلي فروشگاه‌ها از RFID به منظور افزايش شناخت بر روي کتاب‌ها استفاده مي کنند و اين امر موجب بهبود خدمات رساني به مشتريان مي‌گردد. مشتريان مي‌توانند از موجودي کتاب‌ها و محل قرارگيري آن‌ها آگاه شوند. اين امر مخصوصا در مواردي که مشتريان سفارش خاصي مي‌دهند، مفيد واقع مي شود. همچنين از RFID براي کنترل صحت سفارشات ورودي استفاده مي شود. يکي ديگر از پاسخ دهندگان که توزيع کتاب‌هاي خارجي زبان را بر عهده دارد از RFID براي بررسي فرآيند ارسال و استفاده مي‌کند. کتاب‌ها در استفاده‌ي RFID بسيار مناسب هستند. زيرا آن ها در خارج از آب و سيالات نگهداري مي شوند و به ندرت داراي ترکيبات فلزي هستند. اين محيطي است که در آن کم ترين مشکلات تکنيکي اتفاق مي‌افتد. در صنف‌هاي پوشاک همانطور که در فصل قبل هم اشاره شده از RFID در کنترل انبار داده، مشخصات کالا، رديابي کالا و تسريع کردن روند عمليات فروش استفاده مي‌شود.

?-?- گردآوري اطلاعات76
در اين مطالعه از پرسش‌نامه به منظور جمع آوري داده استفاده شده است. اين پرسش‌نامه به دو صورت نسخه آنلاين و کاغذ ارائه مي‌باشد. انتظار مي‌رفت که نسخه‌ي آنلاين بهتر بهتر از نسخه‌ي کاغذي به کار آيد. زيرا که سريع تر مي‌باشد، هويت افراد بيشتر ناشناس مي ماند و احتمال خطاهاي انساني در آن کاهش مي‌يابد. اما از آنجا که بعضي کارکنان در طول ساعات کاري خود به اينترنت دسترسي نداشتند? بيشتر از نسخه‌ي کاغذي آن استفاده شد.
پرسش‌نامه متشکل از ?? سوال مقياسي ليکرت77 مي‌باشد. در آن متغيرهاي درک سهولت، سودمندي، ارتباط شغلي، تجربه، نگراني در استفاده از فناوري، فرهنگ و قابليت اثبات نتايج را مورد سوال قرار داديم. عدد ? به معني “کاملا مخالفم” مي باشد و عدد ? نشان دهنده‌ي “کاملا موافقم” است. يک سوال مقياسي اضافي که شامل ?? امتياز است نيز براي ارزيابي رضايت‌مندي از RFID مورد استفاده قرار گرفت. در اين مقياس، عدد? به معني “کاملا ناراضيم” مي باشد و عدد ?? نشان دهنده “کاملا راضي‌ام” است. پرسش نامه با چهار سوال دموگرافيک78 پايان مي پذيرد.

?-?- طراحي پرسش‌نامه
نويسندگان متعددي تا کنون بر درک سودمندي و سهولت استفاده از فناوري تحقيق کرده‌اند. در هر کدام از مقاله‌ها ، تقريبا سوالات مشابهي مطرح شده بود. براي اين مطالعه نيز از سوالات مشابه به تحقيقات قبلي و نظر خود نويسنده استفاده شده است.
از تحقيقات مشابه قبلي نيز براي طراحي پرسش‌نامه کمک گرفته شده است[15]. به منظور معتبر ساختن پرسش‌نامه، سوال‌هايي مشابه براي پاسخ گويي به منظور استفاده از RFID و درک سهولت و سودمندي از آن مطرح شد. سرانجام ميزان رضايت، با به کار بردن مقياس ?? امتيازي ليکرت از يک تک سوال مطرح شد. جدول ?-? اطلاعات بيشتري درباره سوالاتي که به ساختارهاي وابسته اشاره دارد را عرضه مي کند.

ساختار در حال اندازه گيري
سوالات پرسش نامه
درک سهولت
?-??
درک سودمندي
??-??
ارتباط شغلي
??-??
قابليت مشاهده‌ي نتايج
??-??
نگراني در استفاده از فناوري
??-??
فرهنگ
??-??
تجربه
??-??
استفاده از RFID
??-??
تمايل به افزايش دادن به کار بردن RFID
??-??
رضايت مندي
??
جدول ?-?: راهنماي پرسش‌نامه

پرسش‌نامه قبل از اين که منتشر شود، دوباره مورد آزمايش قرار گرفت و براي بازنگري پرسش نامه نهايي مورد استفاده قرار گرفت. پرسش نامه نهايي را مي توان در پيوست ? مشاهده کرد.

?-?- اعتبار داده‌هاي تحقيق
در اين مطالعه براي سنجش قابليت اعتماد به پرسش‌نامه از روش بازآزمايي استفاده خواهد شد بدين ترتيب که پرسش‌نامه براي تعدادي از شرکت‌گنندگان که قابل دسترس هستند در دو فاصله زماني ارسال خواهد شد و بر همين اساس محاسبه شاخص پايايي پرسش‌نامه صورت خواهد گرفت. از نظر روايي نيز پرسش‌نامه به به خبرگان حوزه فناوري اطلاعات و بازاريابي ارائه خواهد شد که بر طبق نظر ايشان پرسش‌نامه نهايي تهيه خواهد شد.
?-?- جامعه‌ي آماري
اين مطالعه در تهران و بين کارکنان شاغل در خرده‌فروشي‌ها يا مراکز خريد که از RFID استفاده مي‌کنند? انجام مي‌شود.

?-?- روش نمونه‌گيري و حجم جامعه
نمونه گيري عبارت است از انتخاب درصدي از يك جامعه به عنوان نماينده‌اي از آن براي اينكه مطمئن شويم نمونه انتخاب شده نماينده واقعي جامعه است، بايد آن را به صورت تصادفي از جامعه مورد نظر انتخاب كنيم. در اين پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده مي‌کنيم. در نمونه گيري تصادفي ساده، هر يك از اعضاي جامعة تعريف شده، شانس برابر و مستقلي براي قرار گرفتن در نمونه دارد.
در اين پژوهش با ميزان خطاي 5 درصد (با احتمال) و اشتباه برآورد در تعيين تفاوت بين دو ميانگين (D=./12) و در نظر گرفتن فرمول زير خواهيم داشت:

تعداد نمونه ?? نفر به دست مي آيد.
لازم به ذکر است که ?? پرسش‌نامه از کارکنان فروشگاه‌ها جمع‌آوري خواهد شد که با توجه به ريزش و امکان اشتباه در آن‌ها? ?? پرسش‌نامه نهائي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

?-??- روش کار و تجزيه و تحليل داده‌ها
بعد از ورود داده‌ها در نرم افزار، ابتدا سعي شد اطلاعات توصيفي در مورد متغيرهاي سن وجنسيت ِ شرکت‌کنندگان آورده شود. سپس روايي و پايايي پرسش‌نامه‌ي مورد استفاده در اين پژوهش با استفاده از روش‌هاي مناسب و مربوطه بررسي گرديد و در ادامه با بکارگيري ِ روش رگرسيون چند متغيره به بررسي ِ فرض‌هاي پژوهش حاضر پرداخته شد.
در رگرسيون چندگانه‌ي خطي، مقادير يک متغير وابسته مانند y از روي مقادير دو يا چند متغير مستقل ديگر برآورد مي‌شود. معادله‌ي خطي چندگانه را به صورت کلي زير مي‌توان نوشت:
رابطه‌ي (?-?) y=?_0+?_1 x_1+…+?_p x_p
که در اين معادله p نشان‌دهنده‌ي تعداد متغيرها، 0? معرف عرض از مبدا خط رگرسيوني و ?_i (i=1,…,p) بيان‌کننده‌ي شيب خط رگرسيوني براي متغير xi و يا ميزان ارتباط خطيِ موجود بين اين متغير و متغير پاسخ y است.
در رابطه‌ي رگرسيوني چندمتغيره‌ي (?-?)،‌ وجود ارتباط خطي بين متغير مستقل xi و متغير پاسخ y? منوط به صفر نبودن ضريب رگرسيوني ?_i است. از اين‌رو فرض صفر(H_0) و فرض مقابل(H_?) در بررسي وجود ارتباط خطي بين متغير xi و y به صورت زير نگارش مي‌شود:

H_0: ?_i=0
H_1: ?_i?0

با کمک نرم‌افزار‌هاي مربوطه، مي‌توان فرض آماري مذکور را با تهيه‌ي مقادير ?_i ‌ها و P-Value مربوط به هر يک از آن‌ها مورد بررسي قرار داد. از اين رو، اگر در سطح معني‌داري از پيش تعيين شده‌ي ?، P-Value آزمون مورد نظر، از ? بزرگتر باشد، آن‌گاه فرض صفر رد نمي‌شود و داريم ?_i=0. از طرفي اگر P-Value آزمون مورد نظر، از ?

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید