عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر ژئوپلیتیک بنادراستان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

گشایش مرزهای جدید با فروپاشی شوروی سابق و ظهور کشورهای تازه استقلال یافته ، دریای کاسپین را بیش از پیش به عنوان نطقه راهبردی در دنیا مطرح نمود ، به این علت جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از استراتژیک ترین کشورهای ساحلی این دریاچه کوشش در حفظ شرایط و جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خود در حوزه کاسپین دارد . یکی از اولویتهای اصلی جمهوری اسلامی ایران در مورد این دریاچه توسعه پایدار و حفظ امنیت و جایگاه ژئوپلیتیکی کشور می باشد . بنادر شمالی کشور و در راس آن بندرانزلی در استان گیلان دروازه مهمی برای مبادلات تجاری کشورهای حوزه کاسپین با کشورهای منطقه و بازارهای تجاری دنیا به شمار می رود . در ادامه به مطالعه و اثبات پتانسیلهای بنادر استان گیلان در عرصه مبادلات تجاری و تأثیر فعال این بنادر در ایجاد پیوندی استراتژیک خواهیم پرداخت.

5-2- ارزیابی فرضیه اول

فرضیه اول: بنادر استان گیلان از پتانسیل بالایی برای تأثیر آفرینی در عرصه مبادلات تجاری ایران برخودار می باشد.

با در نظر داشتن مطالب گفته شده در فصلهای گذشته این پژوهش که برای اثبات این فرضیه آمده می باشد، وجود امکانات و تاسیسات بندری و حمل و نقل دریایی در بندرانزلی و بالقوه بودن بنادری زیرا آستارا ، چمخاله و همچنین بندرکاسپین منطقه آزاد انزلی نشان از پتانسیل بالای این منطقه برای توسعه در تبادلات تجاری ایران با کشورهای حاشیه دریای کاسپین می باشد . دسترسی به بازار 300 میلیونی کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق و تمایل این کشورها به برقراری ارتباط با ایران از طریق بنادر شمالی کشور به جهت بهره گیری از فضای ترانزیتی یکدیگر برای صدور کالا به کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان با در نظر داشتن قرار گیری این استان در کریدور شمال-جنوب بیانگر این مدعا می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

    • تبیین توانمندی های ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان
    • تبیین چشم انداز ژئوپلیتیک بنادر گیلان
    • ارائه الگوی متناسب برای توسعه ژئواکونومیکی بنادر استان گیلان

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه