عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

پوشش گیاهی و جانوری

شهرستان بندرانزلی به دلیل داشتن خاک مناسب و مرغوب و اندازه آب کافی،اقلیمی مناسب شرایط بهینه ای را برای رشد انواع گیاهان فراهم نموده می باشد پس عمده ترین پوشش گیاهی منطقه به دو شکل نظاره می گردد.

1-پوشش درختی،شامل انواع درختان میوه.

2-پوشش مرتعی حواشی تالاب بندرانزلی که از لحاظ مرتع جایگاه بسیار مناسب دارد به نحوی که پس از خشک شدن و عقب نشینی بخش هایی از تالاب این مراتع به وجود آمده و توسعه پیدا کرده اند که در اصطلاح محلی این نوع مرتع «قرق» نامیده می گردد.در این محدوده «نی و انواع لی» نیز دیده می گردد که در تولید صنایع دستی تأثیر بسزایی دارد.همچنین در مناطقی نیز جنگل به چشم می خورد که نوع پهن برگ می باشد.به علت تنوع پوشش گیاهی در این ناحیه زندگی جانوری نیز تنوع خاصی دارد که می توان انواع مختلف جانوران را در منطقه دید.

3-دسته دیگر گیاهان غوطه ور هستند که در تغذیه ماهیها مهم وارزشمند هستند (کاربری اراضی 1:100000 شیت بندرانزلی-رشت).

 

3-4-ویژگی های اجتماعی جمعیتی

3-4-1- جمعیت و خانوار

یکی از اساسی ترین و اصولی ترین ارکان برنامه ریزی نواحی گوناگون مطالعات انسانی می باشد که در میان آنها مطالعات جمعیت و پارامترهای مربوط به آن مانند ضروری ترین مطالعات می باشد (مهدوی، 1374، ص 19).با در نظر داشتن آمار و اطلاعات اخذ شده از سرشماری های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران شهرستان بندرانزلی طی سالهای 1365، 1375و 1385 به ترتیب دارای جمعییتی برابر 112077، 119827 و 133134 نفر می باشد همچنین تعداد خانوار طی سه دوره سرشماری مذکور به ترتیب برابر با 25160 ، 29034 و 38848 خانوار می باشد .

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-4-2- بعد خانوار

بعد خانوار طی سالهای 1365، 1375 و 1385 در شهرستان انزلی به ترتیب برابر 45/4، 12/4 و 42/3 نفر می باشد.

 

 

 

3-4-3-اندازه رشد و افزایش جمعیت

افزایش و رشد جمعیت در شهرستان بندرانزلی از سال 1355 تا 1365 طریقه ثابت و مشخصی نداشته بطوری که جمعیت تا سال 1365 با طریقه افزایشی بسیار سریع همراه بوده می باشد و در دوره آماری 10 ساله 65 تا 75 این طریقه کندتر شده می باشد و مجدداً طی سالهای 75 تا 85 با افزایش جمعیت همراه بوده می باشد.رشد جمعیت شهرستان بندرانزلی در فاصله سال های 55 تا 65 برابر 8/3 درصد در فاصله سالهای 65 تا 75 برابر با 6/0 درصد و در نهایت در فاصله سال های 75 تا 85 برابر با 05/1 درصد تغییر یافته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شناخت و مطالعه تأثیر شورای اسلامی در ابعاد توسعه مختلف شهر انزلی.

2-مطالعه اثر گذاری جایگاه جغرافیایی شهر بندر انزلی در  ژئوکالچر این شهر.

3-دیگر ضرورتهای این پژوهش پویش در زمینه اثر گذاری جایگاه جغرافیایی بندرانزلی در ژئوکالچر این شهر می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه