عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری

قسمتی از متن پایان نامه :

8   اطلاعات

شاید بتوان اطلاعات را لایه ای بین دو لایه داده ها و آگاهی دانست . داده ها مواد خام اطلاعات را فراهم و اطلاعات خبری را منتقل می سازند و این آگاهی می باشد که محتوای خبر را تحلیل می کند (طالقانی ، ص 178 : 1382).

برای فهم واقعی معنی اطلاعات و عدم اختلاط آن با داده ها ما آغاز تعریفی از  این دو را ارائه      می نمائیم : داده ها شامل واقعیتها و اشکالی هستند که برای کاربر ، بی معنی می باشند . وقتی که این داده ها پردازش شدند تبدیل به اطلاعات می شوند پس اطلاعات ، داده های پردازش شده یا داده هایی با معنی می باشند . تبدیل داده ها به اطلاعات توسط یک پردازنده اطلاعات انجام می گردد . پردازنده اطلاعات یکی از عنصر کلیدی سیستم ادراکی می باشد . پردازنده اطلاعات می تواند شامل عناصر رایانه ای ، عناصر غیر رایانه ای یا ترکیبی از آن دو باشد ( مک لوید ، ص 16-15 : 1387 ).

اطلاعات در سیستم های سازمانی مختلط بشر و ماشین از منابع زیر تغذیه می گردد : 1- دستیابی اطلاعات محیط عملکرد مدیریت 2- روشهای ذخیره اطلاعات جهت عملکرد سیستم های عامل       3- روشهای انتقال اطلاعات و نحوه ایجاد ارتباط و ذخیره سازی و بازیابی .

امروزه اطلاعات برگ برنده شرکتهای بزرگ تجاری می باشد . از آنجا که گردآوری اطلاعات به روش دستی و معمولی برای شرکتهای چند ملیتی بزرگ غیر ممکن می باشد پس از آنها به سیستم های اطلاعاتی برای پر کردن این خلاء روی آورده اند . اطلاعات لازمه تصمیم گیری می باشد و امروزه      پدیده ای زیرا انفجار اطلاعات ، آلودگی  اطلاعات و آنارشی اطلاعات مطرح می باشد که لازمه بهره گیری مفید از اطلاعات در این آشفته بازار وجود سیستم های اطلاعاتی یکپارچه و منسجم برای تنظیم و منظم کردن اطلاعات برای بهره گیری کاوشگران اطلاعات می باشد . مدیران ، همچنین به یکی از دو سبک متفاوت بهره گیری از اطلاعات به عنوان راههایی برای بهره گیری از اطلاعات برای حل مشکل بهره گیری       می کنند .

سبک سیستماتیک : ( systematic)  مدیر توجه خاصی برای پیگیری روش از پیش توصیه  شده حل  مشکل ، مانند روش سیستمها دارد . سبک حسی ( intuitive ) مدیر به هیچ روش قطعی توجهی نداشته اما روشی را برای وضعیت خاص ، تغییر می دهد ( همان ، ص 179)

از آنجا  که نیاز ما در اختراع  می باشد آغاز بایستی نیاز های اطلاعاتی سازمان یا موسسه را یافته سپس به فراهم آوری و جمع آوری اطلاعات بپردازیم . مدیر آشنا به اطلاعات می داند که اطلاعات بایستی قبل از بهره گیری تایید گردد . یعنی درست نیست . آشنایی یک مدیر به اطلاعات و دانستن ارزش اطلاعات در حل مساله باعث تشویق مدیران در تقسیم اطلاعات با دیگران می گردد زمانی که مدیری دارای اطلاعات با ارزش برای دیگران می باشد این اطلاعات بایستی منتقل گردد آشنایی با اطلاعات در نهایت منجر به بهره گیری از اطلاعات در حل مسائل می باشد دانش اطلاعات ماوری دانش رایانه ی و بهره گیری از اطلاعات ایجاد شده از طریق رایانه می باشد ( همان ، ص 34)

افزونگی بطور جمال عبارت می باشد از اطلاعات اضافی که در مورد داده ها وجود  دارد ، لیکن افزونگی در فرآیند ارتباطات مانعی پیش روی بروز خطاست . یک نکته مهم در طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت یا بهره وری اطلاعات قطعی یا احتمالی در تصمیم گیری می باشد ارزیابی عنصر اطلاعات ، کار مشکلی می باشد اما طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت یا بهره وری اطلاعات قطعی یا احتمالی در تصمیم گیری می باشد . ارزیابی عنصر اطلاعات ، کار مشکلی می باشد اما طراحی سیستم ها بهترین وسیله در ارزیابی واقعی عنصر اطلاعات در یک مجموعه می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

مطالعه تاثیر سیستم اتوماسیون بر بهبود تصمیم گیری مدیران حوزه ستادی استانداری

2- اهداف فرعی

1- شناسایی یک سیستم اتوماسیون  مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران شرکت .

2- مطالعه و تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از سیستم اتوماسیون در استانداری و حوزه ستادی آن .

3- مطالعه و شناسائی عوامل موثر در موفقیت سیستم اتوماسیون از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحیح بودن و دقت و به هنگام بودن و اقتصادی بودن .

4- ارایه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری .

روش کار :

الف. نوع روش پژوهش :

پژوهش حاضر نوع تاثیر سیستم اتوماسیون را بر چهار متغیر متفاوت مورد مطالعه قرار می دهد متغیر مزبور عبارتند از : صحت تصمیم گیری مدیران ، دقت در تصمیم گیری مدیران، بهنگام بودن ، اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران و متغیر مستقل در پژوهش حاضر سیستم اتوماسیون می باشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید