عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اثر کشور مبدأ در کشور های درحال توسعه

یکی از پدیده هایی که در بسیاری از کشورهای جهان سوم دیده می گردد توجه کلیشه ای منفی مصرف کنندگان این کشورها به محصولات ساخت کشور خود و اعتقاد آنها به برتری محصولات « دوگانگی مردم کشورهای جهان سوم » خارجی نسبت به محصولات داخلی می باشد. این پدیده نام گرفته می باشد (دیچر، 1962 ، 54).

مقصود از دوگانگی برتر دانستن کالاهای کشورهای صنعتی توسط افرادی می باشد که این کشورها را کشورهای« امپریالیستی » می دانند. به عنوان مثال سیگار وینستون با همان توتون و فرمول آمریکایی در ونزوئلا ساخته می گردید، اما بسیاری از مردم ونزوئلا حاضر بودند که با قیمت بسیار گرانتری سیگار وینستون ساخت آمریکا را خریداری کنند. عقده حقارت ملی نسبت به تولید داخلی منجر به ارجحیت دادن محصولات خارجی می گردد (کاندیف و هیلگر ، 1984 ، 324)

هر چند تمرکز اکثر تحقیقات در مطالعه اثر COO در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و یا کشورهای اروپای غربی بوده می باشد، اما باعث رواج این باور عمومی شده می باشد که مصرف کنندگان محصولات تولید شده در کشور خود و یا کشورهای توسعه یافته را نسبت به محصولات دیگر کشورها و یا کشورهای کمتر توسعه یافته، بهتر ارزشیابی می نمایند. اما نتایج تحقیقاتی که در بعضی از کشورهای کمتر توسعه یافته نیز انجام شده می باشد، نشان می دهد که مصرف کنندگان این کشورها ترجیح کمتری در مورد محصولات داخلی نسبت به محصولات وارداتی قایل هستند. (بیلی و پینرِس  ، 1997، 73 )

مصرف کنندگان کشورهای کمتر توسعه یافته مانند مکزیک فلیپین، اردن و نیجریه محصولات ساخت کشور خود را به عنوان محصولاتی با کیفیت پایین ارزیابی نموده و محصولات کشورهای توسعه یافته را نسبت به محصولات داخلی خود بهتر ارزیابی می نمایند.

با این تفاصیل نتایج فوق را نمی توان به همه کشورهای کمتر توسعه یافته و در مورد همه محصولات تعمیم داد. برای مثال در یک مطالعه مشابه، گزارش شده می باشد که مصرف کنندگان مالزیایی لبا س های تولید داخل را به محصولات خارجی و وارداتی از آمریکا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن ترجیح می دهند (محمد احمد، 2000 ،78). اما به گونه کلی این باور هست که مصرف کنندگان کشورهای کمتر توسعه یافته، محصولات کشورهای خارجی را دارای کیفیت بالاتری می دانند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  • هدف اصلی

شناسایی ارتباط بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

  • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهدید ادراک شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

1-5- سئوال های پژوهش

  • سئوال اصلی پژوهش

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

  • سئوال های فرعی پژوهش

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان  با فرمت ورد