عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان

قسمتی از متن پایان نامه :

– نام تجاری و تأثیر آن بر ملی گرایی مصرفی

به دلیل گسترش شرکت های چند ملیتی، این شرکت ها محصولات خود را که دارای نام و نشانی یکسانی هستند، در سر تا سر جهان به فروش می رسانند. اما این محصولات لزوماً در کشور مادر شرکت مزبور ساخته نمی شوند، بلکه کشور مبدأ می تواند کشورهای متفاوتی باشد. به عنوان مثال محصولات سونی، می تواند ،« ساخت فرانسه ،« ساخت آلمان » ،« ساخت انگلستان » و یا » ساخت ژاپن »باشد. بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که ارزیابی مصرف کنندگان در مورد این چنین  محصولی با در نظر داشتن کشور مبدأ انجام می شود.

یکی از تحقیقات نشان می دهد که تغییر محل تولید اتومبیل (شورلت، بیوک، هوندا، مزدا) به آلمان باعث افزایش مرغوبیت، از نظر مصرف کنندگان آمریکایی می گردد در حالی که اگر این اتومبیل ها در کشورهایی که دارای دستمزد پایین تر می باشد تولید گردد (مانند مکزیک، کره جنوبی و یا فیلیپین) به ذهنیتی که مشتریان از این محصولات دارند لطمه زیادی وارد می گردد. طبیعی می باشد که این نوع کالاها به دلیل محل ساخت، بایستی با قیمت کمتری در بازارها به فروش برسند، در غیر اینصورت تقاضای زیادی نخواهند داشت ( جانسون و نبنزهال، 1986).

در پژوهش دیگری تأثیر نام و نشان تجاری و نیز اثر کشور مبدأ بر ذهنیت مشتری در مورد کیفیت محصول مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص که اثر کشور مبدأ در مقایسه با نام و نشان تجاری تأثیر بیشتری در ارزیابی مصرف کننده از کیفیت محصولات دارد ( هان و ترپسترا ، 1988، 57).

همچنین بایستی توجه داشت که در جریان جنبش های ملی گرایی مصرفی، در میان نام های تجاری که همگی از یک کشور هستند، ممکن می باشد بعضی از نام های تجاری بیش از سایر شرکت ها در کانون توجه مصرف کنندگان کشور میزبان قرار گرفته و پس ضربه بیشتری ازاین بابت متحمل می گردند.(برای مثال مک دولاندز بیشتر از شرکت استاربوکس در معرض جنبش های ملی گرایی مصرفی قرار می گیرد، در حالیکه هر دو شرکت آمریکایی هستند.)

هنگام بروز جنبش های ملی گرایی مصرفی، بیشترین آسیب پذیری شرکت ها از ناحیه کاهش شهرت و محبوبیت جهانی آنها نزد مصرف کنندگان می باشد. بعنوان مثال، طبق تحقیقات انجام شده توسط یک نشریه تحقیقاتی 1، شرکت های آمریکایی از کاهش اعتماد در بسیاری از کشورهای اروپایی بدلیل اعمال سیاست های خار جی« بوش » لطمه زیادی خورده اند . در یک بازار رقابتی تضعیف یک نام تجاری نه تنها باعث تضعیف مزایای رقابتی شرکت می گردد، بلکه باعث قوی ترشدن شرکت های رقیب نیز می گردد .

در مورد اندازه تأثیر ملی گرایی مصرفی بر روی نام های تجای بین المللی، چهار حالت ممکن هست، که این حالات نتیجه ترکیب تأثیرات مالی (کاهش فروش و حاشیه سود) و غیرمالی (تضعیف شهرت نام تجاری) می باشد :

در حالت اول مصرف کنندگان ملی گرا کلیه محصولات غیر داخلی را طرد می کنند و نیازی به همزمان باعث کاهش فروش و شهرت نام خارجی می گردد، قرار گرفتن مک دولاندز در چنین حالتی در بعضی از بازارهای بین المللی، در نتیجه حمله آمریکا به عراق در بهار 2003 نمونه ای از این جایگاه می باشد. اما این اثرات می تواند موقتی و در کوتاه مدت باشد و پس از فروکش کردن احساسات، نام های تجاری ممکن می باشد شهرت دوباره خود را باز یابند .

در حالت سوم فقط شهرت نام تجاری در معرض آسیب قرار گرفته و باعث کاهش محبوبیت آن در مصرف کنندگان کشور میزبان می گردد. این حالت زمانی اتفاق می افتد که نام تجاری از قدرت تعلق زیاد به کشور خارجی مبدأ برخوردار می باشد. اما با وجود انتقادهای پراکنده مصرف کنندگان و حتی رسانه ها، نام تجاری قادر به حفظ موضوع خود در بازار می باشد و احساسات ملی گرایانه تأثیری زیادی در کاهش فروش نداشته و بصورت بالقوه باقی می ماند .

در حالت چهارم به شهرت نام تجاری آسیب وارد آمده و باعث تضعیف موضوع رقابتی و در نتیجه کاهش فروش و بروز زیان مالی در درازمدت می گردد. این حالت می تواند نتیجه کنترل ضعیف انتقادهای ملی گرایانه مشتریان، اقدامات رقبای داخلی کشور میزبان و یا ترکیبی از این عوامل باشد. بغیر از حالت اول، در بقیه حالات شهرت نام تجاری مستقیماً در کانون انتقادهای ملی گرایانه قرارمی گیرد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شناسایی ارتباط بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهدید ادراک شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

1-5- سئوال های پژوهش

  • سئوال اصلی پژوهش

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

  • سئوال های فرعی پژوهش

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان  با فرمت ورد