تأثیر شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

داده ها و روش کار

3-2-1- داده­ها

برای رسیدن به هدف اصلی پژوهش،به مطالعه تاثیرات شورای شهر  بر توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی به عنوان عامل همگرایی میان شورای شهر و ژئوکالچر و نیز مطالعه شهر بندر انزلی و تأثیر آنها در ایجاد همگرایی تصریح نمود روش پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی بوده که در آن به برقراری ارتباط میان اجزای موضوع پژوهش پرداخته شده می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و پرسشنامه ای و اینترنت می باشد و نیز به تهیه نقشه GIS پرداخته شده.

 

3-2-2-روش کار

1-نقشه محدوده مورد مطالعه با بهره گیری از نقشه سیاسی مشخص و با بهره گیری از نرم افزار ARC GIS ترسیم گردید.

2-پس از تهیه پرسشنامه و پاسخگویی آن توسط افراد به جمع آوری مطالب پرداخته و در نرم افزار SPSS وارد کرده.

3-پس از ورود اطلاعات ارقام را به صورت جمع و درصد استخراج کرده و به تفسیر آن پرداخته.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-نوع روش پژوهش توصیفی وتحلیلی می­باشد. که روش گرآوری اطلاعات بصورت کتابخانه­ای و ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از، بانک­های اطلاعاتی و شبکه­های کامپیوتری، نقشه­ها، جداول و نمودارها و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز بصورت آماری، نرم افزار SPSS  خواهد بود.

 

 

3-3-مطالعه عوامل طبیعی شهر انزلی

3-3-1-جایگاه جغرافیایی شهر بندر انزلی

شهرستان بندرانزلی براساس تقسیمات کشوری در پایان سال 1387،دارای مساحت 299 کیلومتر مربع بوده می باشد که سهم مساحت شهری آن 49031 کیلومتر مربع بوده می باشد. شهر بندرانزلی دارای بافتی خطی می باشد که حول محور ارتباطی رشت-آستارا در طولی معادل 15 کیلومتر و با عرض متوسط 5و2 کیلومتر گسترش  یافته می باشد.

بندر انزلی در بخش جلگه ای استان گیلان و در مجاورت دریاچه خزر واقع شده می باشد شهر انزلی در طول جغرافیایی 49 درجه و 13 دقیقه تا 49 درجه و 37 وقیقه و عرض جغرافیایی از 37 درجه و 25 دقیقه تا 37 درجه و 35 قرار گرفته می باشد.

شهر بندرانزلی از سه طرف در آب های دریای کاسپین،تالاب و کانال هایی که تالاب را به دریا متصل می کند محصور می باشد و مغرب آن خشکی می باشد(نقشه3-3).این شهر از دو منطقه انزلی(شبه جزیره)و غازیان(جزیره)(در باریکه خشکی میان دریا و تالاب)و چندین جزیره و محله تشکیل شده می باشد.(رضازاده ،1386،صص9و37)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شناخت و مطالعه تأثیر شورای اسلامی در ابعاد توسعه مختلف شهر انزلی.

2-مطالعه اثر گذاری جایگاه جغرافیایی شهر بندر انزلی در  ژئوکالچر این شهر.

3-دیگر ضرورتهای این پژوهش پویش در زمینه اثر گذاری جایگاه جغرافیایی بندرانزلی در ژئوکالچر این شهر می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه